Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunens bostadsbolag ska bygga fler hyreslägenheter

Om frågan
Vallentuna är en av kommunerna i landet med lägst andel kommunala hyresrätter i förhållande till mängden invånare.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

M
Moderaterna Vallentuna

Extra viktig fråga

Det är inte kommunens jobb att bygga bostäder. Det gör den fria privata marknaden mycket bättre och kommuninvånarna behöver inte gå i pant med sina skattepengar för att bygga bostäder.

Ganska dåligt förslag

KD
Kristdemokraterna Vallentuna

Partiet har inte lämnat någon motivering

L
Liberalerna Vallentuna

Össebyhus är för litet för att klara av större investeringar och har små möjligheter att hålla hyrorna nere. Så länge det finns privata investerare som vill bygga hyresrätter bör därför detta bejakas.

SD
Sverigedemokraterna Vallentuna

Extra viktig fråga

Om det är anpassat med en lokal bostadskö kopplat till ett boende där ungdomar och/eller där familjesituationen skapar behovet, så ser vi positivt på detta.

Ganska bra förslag

C
Centerpartiet Vallentuna

Vi vill ha fler hyresrätter i kommunen. Om marknaden inte löser det är det rimligt att det kommunala bostadsbolaget bygger mer.

Mycket bra förslag

MP
Miljöpartiet Vallentuna

Självklart ska vi se till att alla har råd att bo i vår kommun och då är hyresrätter viktiga i kommunal regi. Hyresrätter som kan erbjudas de som kanske är i mest behov och inte bara mest pengar. Hälften av all nybyggnation borde vara hyresrätter.

S
Socialdemokraterna Vallentuna

Extra viktig fråga

Kommunen har idag Sveriges minsta allmännyttiga bostadsbolag samtidigt som andelen hyresrätter är lägst i landet. Endast 5% av bostäderna är hyresrätt. Kommunen måste ta sitt bostadsförsörjningsansvar på allvar och inte gömma sig bakom att det är marknadens som ska se till att alla har tak över huvudet.

V
Vänsterpartiet Vallentuna

Extra viktig fråga

Kommunen har landets lägsta andel hyresbostäder i bostadsbeståndet trots visst nybygge av sådana de senaste åren. Kommunens bostadsbolag är i dagsläget så gott som vilande, har inga anställda och har inte byggt särskilt mkt senaste decennierna. Vi vill revitalisera bolaget och genom det bygga nya hyresbostäder utifrån det behov som finns snarare än vad som är mest lönsamt.