Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska endast fokusera på kärnverksamhet för att hålla budget

Om frågan
Obligatoriska uppgifter för en kommun är social omsorg, skolor, vatten och avlopp samt avfallshantering. Miljö- och hälsoskydd är obligatoriskt liksom plan- och byggfrågor, räddningstjänst, biblioteksverksamhet och bostäder. Detta brukar kallas kommunal kärnverksamhet.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

S
Socialdemokraterna Vaggeryd

Att enbart fokusera på kärnverksamhet skapar inte attraktivitet. Invånarna behöver så mycket mer för att trivas och må väl De behöver finnas i ett socialt sammanhang. Föreningsliv, simhall, tillgång till kultur och bildning, levande centrum och handel, attraktiva hållbara miljöer mm.

V
Vänsterpartiet Vaggeryd

Allt inom kommunen är viktigt för medborgare.

Ganska dåligt förslag

C
Centerpartiet Vaggeryd

Invånarna, för att trivas i Vaggeryds kommun, måste ha ett gott utbud av kultur och fritidsverksamhet som exempel

L
Liberalerna Vaggeryd

Kultur och fritid är inte kärnverksamhet men är till viss del ändå viktigt

Ganska bra förslag

M
Moderaterna Vaggeryd

Extra viktig fråga

Partiet har inte lämnat någon motivering

Mycket bra förslag

EMP
EMPA(R)TIET Vaggeryd

Extra viktig fråga

Den kommunala verksamheten styrs i mångt och mycket av lagar och förordningar. Det är viktigt att hålla sig inom dessa ramar både av ekonomiska och politiska orsaker.

KD
Kristdemokraterna Vaggeryd

Extra viktig fråga

Viktigt att renodla den kommunala verksamheten och göra det man ska riktigt bra