Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska bygga trygghetsboenden för äldre

Om frågan
Trygghetsbostäder är en boendeform som har tillkommit som ett alternativ för att ge äldre personer större gemenskap och mer trygghet. Det krävs inte något biståndsbeslut från kommunen för att flytta till ett trygghetsboende.
Så svarar partierna

Ganska dåligt förslag

SD
Sverigedemokraterna Uppvidinge

Extra viktig fråga

Vi kan redan idag erbjuda fina boenden i markplan alternativt särskilt boende, där vi ser möjligheter att öka boendekvaliteten från nuvarande situation. Vi har inte märkt av de underlag som finns att behovet av trygghetsboende är stort, om det i framtiden ändras och invånarna hellre vill ha trygghetsboende och färre särskilda boenden så får vi ta ny ställning i frågan.

V
Vänsterpartiet Uppvidinge

Man har inte kollat om det finns ett intresse för det.

Ganska bra förslag

C
Centerpartiet Uppvidinge

Innan man börjar bygga måste man kartlägga behovet i de olika orterna. Viktigt för Centern är att det finns en flexibilitet som möter behoven.

KD
Kristdemokraterna Uppvidinge

Extra viktig fråga

Lämpliga äldrebostäder behövs, men i dagsläget blir hyrorna för höga på nybyggnation då byggnadskostnaderna är för höga. KD förslår därför att befintliga lokaler används i både Norrhult och Älghult. Att det blir lättare att för äldre att flytta in i äldreboende

LPo
Landsbygdspartiet Oberoende Uppvidinge

Det är viktigt att trygghetsboenden ses som ett komplement till våra äldreboenden och inte som en ersättning för dem.

Mycket bra förslag

M
Moderaterna Uppvidinge

Extra viktig fråga

Denna boendeform finns inte i Uppvidinge och de nya äldre vill ha fler valmöjligheter.

S
Socialdemokraterna Uppvidinge

Extra viktig fråga

Många äldre är friskare nu än tidigare och Trygghetsboende ger en kombination av frihet och trygghet, med tillgång till hemtjänst vid behov.