Val 2022 Valkompass
kommun

Ett sjuvåningshus ska byggas på Marknadsplatsen

Om frågan
Förslaget innebär ett hus med bostäder, handel och kontor i upp till sju våningar.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

KD
Kristdemokraterna Ulricehamn

Det bryter av mot den stadsmiljö som vi värnar om.

MP
Miljöpartiet Ulricehamn

Extra viktig fråga

Vi behöver ta ett omtag på vår stadsplanering. De är viktigt med bostäder men en kraftig förtätning tar bort både ljus och luft. Vi vill ha en ljus stad inte ett betonghetto.

NU
Nya Ulricehamn Ulricehamn

Extra viktig fråga

Vi ska inte förtäta de mest centrala delarna mer. Allt för många höga hus har byggts där. Förtätningen i de mest centrala delarna har gått till överdrift. Vi ska vara rädda om vår gamla gågata och dess omgivning. De höga husen skapar murar och skuggor och förhindrar siktlinjer ner mot sjön. Höga hus kan byggas på andra platser. Parkeringsplatserna på Marknadsplatsen behövs i en växande kommun.

SD
Sverigedemokraterna Ulricehamn

Extra viktig fråga

Vår inställning är att eftersom Ulricehamn är belägget på åsarna runt Åsunden skall all nyproduktion präglas av ett terrasstänk. det vill säga att de lägre husen byggs nederst.

Ganska dåligt förslag

V
Vänsterpartiet Ulricehamn

Idag har kommunen redan tillåtit att det byggts höghus på Lindängsvägen (Krämaren) och seniorboendet Kullen är ganska högt. Parkeringsplatser måste ordnas så att människor kan nå gågatan

Ganska bra förslag

C
Centerpartiet Ulricehamn

Centrum skall bestå av människor och handel. Trycket är stort att bosätta sig centralt för våra äldre invånare som vill ha nära till servicen. Det är också en förutsättning för gågatans överlevnad. Vi måste värna de gröna kilarna i staden och bevara och utöka grönområden. Samtidigt är det viktigt att högre hus byggs så de passar in i stadsbilden.

L
Liberalerna Ulricehamn

En byggnad i Sparbankens förlängning som skärmar av Jönköpingsvägen från en förlängning/start av gågatan skulle tillföra. Boenden och trygghetsboenden behövs centralt. Parkeringsfrågan totalt i centrum behöver lösas innan det här projektet kan starta. Just sjuvåningar är tveksamt.

M
Moderaterna Ulricehamn

Extra viktig fråga

Nybyggnation på marknadsplatsen skall harmonisera med sin omgivning och tillskapa värde för staden. Vi anser att det är viktigt att vi säkerställer stadens parkeringsbehov redan i detaljplanen.

S
Socialdemokraterna Ulricehamn

Folk tänker inte på att vi redan har sparbankens hus precis intill. Det har stått där sedan mitten av 60-talet och ingen har stört sig på att det är så högt. Överhuvudtaget måste man våga tänka i lite mer nya banor.