Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska verka för att det byggs en bro över Drevviken

Om frågan
Syftet med förslaget är att minska restiden mellan Tyresö och Huddinge.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

KD
Kristdemokraterna Tyresö

Anslutningsmöjligheterna är för dåliga på båda sidor.

M
Moderaterna Tyresö

Extra viktig fråga

Bron kommer kosta stora summor av Tyresöbornas skattepengar som vi Moderater hellre satsar på skolan, äldre och omsorg. Bara förstudien beräknas kosta över sex hundra tusen kronor och i dagsläget vet man inte var bron ska byggas.

SD
Sverigedemokraterna Tyresö

Det får vara slut på prestigebyggen som inte efterfrågats och som kostar miljoner och som dessutom ständigt hamnar långt över budget. Vi vill också undvika oåterkalleliga ingrepp i naturen.

Ganska dåligt förslag

L
Liberalerna Tyresö

Liberalerna stödjer den utredning om en broförbindelse som just nu pågår. En broförbindelse för gång- och cykeltrafik är en trevlig tanke, men det finns många svårigheter att hantera, som t ex placering av brofästen och dragning av vägar som leder till bron. Dessutom kommer sannolikt projektet att bli alldeles för dyrt för att kunna genomföras.

S
Socialdemokraterna Tyresö

Även om vi tror på en integrerad cykelinfrastruktur i Stockholmsregionen visade vår utredning att detta var mycket kostsamt. Därför är vi emot förslaget. Vi vill se andra, mer effektiva lösningar för att underlätta cykelpendlingen.

Ganska bra förslag

V
Vänsterpartiet Tyresö

Partiet har inte lämnat någon motivering

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Tyresö

För hälsa och rekreation och för en kortare väg till Skogås och Trångsund vore det bra med en gång- och cykelväg

MP
Miljöpartiet Tyresö

En gång- och cykelbro över Drevviken skapar en helt ny resmöjlighet för Tyresöborna. Det blir en snabb genväg till stora delar av Södertörn, och ger dessutom en möjlig resväg med pendeltåget från Skogås.