Val 2022 Valkompass
kommun

Fler bostäder ska få byggas på strandskyddade områden

Om frågan
Strandskyddet innebär att ett område inom minst hundra meter från ett vattendrag inte får bebyggas med hänsyn till naturen och det rörliga friluftslivet. Men kommunen kan peka ut områden där strandskyddet ska upphävas om det är motiverat för utveckling av landsbygden.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

MP
Miljöpartiet Tranemo

Extra viktig fråga

Det finns redan tillräckliga möjligheter för undantag från strandskyddet och en antal sådana har gjorts i vår kommun. Det finns 400 sjöar i vår kommun och bara 4 är obebyggda inom strandskyddat område. De bör förbli skyddade, för naturens och allemansrättens skull.

SD
Sverigedemokraterna Tranemo

Allmänna badplatser försvinner, promenadstråk i naturskön miljö försvinner och vi värnar om allemansrätten.

Ganska dåligt förslag

V
Vänsterpartiet Tranemo

Vänsterpartiet anser att strandskyddet är viktigt både för att värna naturen och den biologiska mångfalden, och för att säkerställa allas tillgång till stränder. Vi anser därför att nuvarande lagstiftning landsbygdsutveckling i strandnära läge (LiS) är tillräcklig för att positiv utveckling ska kunna ske i Tranemo. Strandskyddet bör därmed inte försvagas.

Ganska bra förslag

C
Centerpartiet Tranemo

Vi vill att det ska finnas bra möjligheter att bygga, leva och bo i hela Sverige. Därför vill vi långsiktigt avskaffa det generella strandskyddet. Det ska ersättas med ett kommunaliserat ansvar för att peka ut särskilt skyddsvärda områden, utan att länsstyrelserna ska kunna blockera möjligheterna till utveckling på landsbygden.

L
Liberalerna Tranemo

Partiet har inte lämnat någon motivering

S
Socialdemokraterna Tranemo

Extra viktig fråga

Om en mindre kommun ska växa behöver vi ha fler attraktiva platser att bo på. Detta kan i de flesta kommuner ske i samklang med naturhänsyn.

Mycket bra förslag

KD
Kristdemokraterna Tranemo

Partiet har inte lämnat någon motivering

M
Moderaterna Tranemo

Partiet har inte lämnat någon motivering