Val 2022 Valkompass
kommun

Tjörn ska ha två kommunala F–9-skolor

Om frågan
Idag driver kommunen två högstadieskolor och sex låg- och mellanstadieskolor. Det här förslaget innebär att alla elever samlas i två större skolnav på östra respektive västra Tjörn.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

KD
Kristdemokraterna Tjörn

Extra viktig fråga

Tjörn ska ha lågstadieskolor på de fem serviceorterna, Skärhamn, Rönnäng, Kållekärr, Myggnäs, Höviksnäs samt 4-9 skolnav I Häggvall och Bleket. Samt att vi vill värna friskolan i Långekärr

S
Socialdemokraterna Tjörn

Extra viktig fråga

Vi vill ha två skolnav med 4-9 skolor och låta de mindre barnen F-3 gå kvar i skolor när hemmet.

TJÖP
TJÖRNPARTIET Tjörn

Extra viktig fråga

Tjörnpartiet säger nej till att ändra och lägga ner dagens skolor och flytta eleverna Flytta eleverna ökar endast mobing i storskolor

V
Vänsterpartiet Tjörn

Extra viktig fråga

Vi vill att alla skolor ska vara kvar! Vi anser att skolor F-6 är en lugnare miljö och mindre restid för de yngre eleverna vilket påverkar deras möjlighet att lära sig bättre. Dessutom anser vi att den pedagogiska verksamheten blir lidande av för stora skolor/klasser och barnens restid, samt risk för att barn faller mellan stolarna. Vi poängterar kraftigt närhetsprincipens roll i detta beslut!

Ganska dåligt förslag

C
Centerpartiet Tjörn

Partiet har inte lämnat någon motivering

SD
Sverigedemokraterna Tjörn

Extra viktig fråga

Partiet har inte lämnat någon motivering

Mycket bra förslag

L
Liberalerna Tjörn

Partiet har inte lämnat någon motivering

MP
Miljöpartiet Tjörn

Extra viktig fråga

Det enda förslaget som tar ett samhällsperpektiv och skapar förutsättningar för en skola med hög abitionsnivå. Utöver detta får vi 250 nya bostäder, äldreboende och en samlad socialtjänst. Utan att behöva ta ny mark i anspråk. Det enda socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara förslaget.

M
Moderaterna Tjörn

Vi måste konsertera våra resurser till färre skolor