Val 2022 Valkompass
kommun

Övervakningskameror ska sättas upp på brottsutsatta platser

Om frågan
Många kommuner har på senare tid satt upp kameror på offentliga platser för att öka tryggheten. För det krävs tillstånd, och kommunen måste visa att det finns problem med brottslighet där bevakningen ska ske. Problem som är större än integritetsintresset.
Så svarar partierna

Ganska dåligt förslag

V
Vänsterpartiet Tingsryd

Partiet har inte lämnat någon motivering

Ganska bra förslag

C
Centerpartiet Tingsryd

Vi vill inte vara ett övervakningssamhälle, men det skulle kunna vara bra på lämpligt utvalda platser.

M
Moderaterna Tingsryd

Vi måste bekämpa brottsligheten som drabbar både oss som vanliga medborgare och företagares verksamheter. Behovet av beslutade kameror skall ständigt ses över för att kunna minskas om problemen inte längre kvarstår.

S
Socialdemokraterna Tingsryd

Kan finnas tillfällen och platser där övervakningskameror kan vara en bra brottsförebyggande åtgärd.

Mycket bra förslag

KD
Kristdemokraterna Tingsryd

Kameror är ett sätt tillsammans med flera andra att öka tryggheten för kommuninnevånarna.

SD
Sverigedemokraterna Tingsryd

Extra viktig fråga

Mycket bra i förebyggande syfte, jobbigare att begå brott om man riskerar bli påkommen, även om någonting har hänt så är det bevismaterial.