Val 2022 Valkompass
kommun

Personer som har hemtjänst ska själva få välja vilken aktör de vill anlita

Om frågan
Efter ett nytt beslut får du inte längre välja vilken hemtjänstaktör du vill anlita, utan kommunen tilldelar dig en utifrån var du bor.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

V
Vänsterpartiet Strängnäs

Vi vill att det ska vara kommunal hemtjänst.

Ganska dåligt förslag

MP
Miljöpartiet Strängnäs

Valfrihet inom hemtjänst har visat sig leda till mycket fusk och kriminalitet. Detta måste aktivt bekämpas på alla möjliga sätt. Tyvärr kan detta leda till mindre valfrihet.

S
Socialdemokraterna Strängnäs

Partiet har inte lämnat någon motivering

Ganska bra förslag

M
Moderaterna Strängnäs

Allt fler äldre gör att vård- och omsorgsbehoven förändras mycket de närmaste åren. Vi vill att resurserna läggs på ökad kvalitet! Den som får omsorg ska möta så få ansikten som möjligt. Det ska gå att kravställa och samma krav ska gälla både den kommunala och upphandlad aktören. Samma omsorgspersonal dag som natt. Fokus inom hemtjänsten ska ligga på hög kvalitet och kundnöjdhet.

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Strängnäs

Så långt det är möjligt är det viktigt att brukaren själv får välja vilken aktör som ska komma in i deras hem. I Strängnäs har vi haft problem med väldigt dyra kostnader för hemtjänsten beroende på att flera aktörer verkar på samma adresser samtidigt. Det innebär extra resor och är ineffektivt. I framtiden måste vi hitta sätt att möjliggöra valfriheten och göra det mer kostnadseffektivt.

KD
Kristdemokraterna Strängnäs

Extra viktig fråga

Det är en högt prioriterad fråga för oss kristdemokrater att återinföra valfriheten och LOV-systemet inom hemtjänsten i Strängnäs kommun. Problemet i Strängnäs är att den kommunala hemtjänsten dras med höga kostnader. Här har kommunen mycket att lära från de privata aktörerna som har god kvalitet och god ekonomi. Vi vill utöka den privata andelen hemtjänst med bibehållen valfrihet för den enskilde

L
Liberalerna Strängnäs

Extra viktig fråga

Lika villkor för kommunala och privata aktören inom senioromsorg och vård ska gälla. De enskilde brukaren ska ha inflytande och medbestämmande, om när och i vilken form hemtjänsten skall utföras.

STRP
Strängnäspartiet Strängnäs

Extra viktig fråga

Valfriheten i hemtjänsten har genom konkurrens även förbättrat den kommunala hemtjänsten. De privata utförarna har lika eller bättre kvalité än de kommunala – och kostar i storleksordning 30 % mindre. Konstigt om människor som arbetat hela sitt liv, inte ska få bestämma vilka som ska hjälpa dem på äldre dar. Forskning visar t o m att levnadslängden ökar med privata utförare.

SD
Sverigedemokraterna Strängnäs

Extra viktig fråga

Sverigedemokraterna står alltid upp för människors rätt att välja själva. Vi står upp för valfriheten.