Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska prioritera att växa till 24 000 invånare

Om frågan
Skara hade vid senaste årsskiftet 18 732 invånare. Fler invånare kan ge mer skatteintäkter till kommunen, men också öka kostnaderna för service som skola, äldreboende och barnomsorg.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

MP
Miljöpartiet Skara

Antalet invånare får inte vara överordnat mål. Målet för Skara kommun ska vara att ge invånarna, oavsett antal, ett bra och utvecklande liv.

Ganska dåligt förslag

S
Socialdemokraterna Skara

Invånarantalet har minskat flera år i rad. Ett mer realistiskt befolkningsmål är att vända trenden, att vi ska öka istället för att minska, och att 19000 invånare till att börja med, är gott nog.

V
Vänsterpartiet Skara

Vi växer gärna men prioriterar först att skapa en hållbar kommun för de som bor här.

Ganska bra förslag

L
Liberalerna Skara

Ökning i sig är det viktigaste

SD
Sverigedemokraterna Skara

Partiet har inte lämnat någon motivering

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Skara

Extra viktig fråga

Vi behöver bli fler invånare för att skapa resurser till välfärdens utmaningar. Vi behöver fler invånare som kan arbeta inom vården, skolan och omsorgen.

KD
Kristdemokraterna Skara

Extra viktig fråga

med ett satt mål är det lättare att jobba för att nå det. Det är också ett sätt för kommunen att visa att vi vill framåt. med fler innevånare får vi mer bärkraft till att bedriva den verksamhet som är kommunens ansvar som skola o omsorg. men det ställer också krav på politiken att ta fram fler möjlighet till bostäder i kommunens alla delar.

M
Moderaterna Skara

Extra viktig fråga

En hög ambitionsnivå gör att Skara kan ta vara på alla möjligheter vårt läge och våra tillgångar erbjuder. Då behöver inte färre betala allt mer för välfärden, utan vi blir fler som betalar - då kan vi stärka kvaliteten.