Val 2022 Valkompass
kommun

Det planerade bygget av ett nytt bibliotek i Sjöbo ska stoppas

Om frågan
En nybyggnation av ett bibliotek i centrala Sjöbo diskuteras.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

C
Centerpartiet Sjöbo

Våra bibliotek som stöder den demokratiska utvecklingen ska arbeta vidare i samma riktning

MP
Miljöpartiet Sjöbo

Extra viktig fråga

Nuvarande lokaler behövs för tjänstemännen inom kommunförvaltningen.

S
Socialdemokraterna Sjöbo

Folkbildningen är viktig och här är biblioteken en viktig resurs

SD
Sverigedemokraterna Sjöbo

Vi behöver ha den fastighet som biblioteket ligger i idag Till att samla den kommunala förvaltningarna på ett ställe för att få ner kostnaderna och effektivisera på sikt

Ganska bra förslag

L
Liberalerna Sjöbo

Det finns ett mycket bra bibliotek i Sjöbo tätort idag. Det är fortfarande inte bestämt om kommunhuset ska bygga ut och i så fall ta de lokalerna i anspråk.

M
Moderaterna Sjöbo

Det finns inget plan för att bygga nytt bibliotek! Det pågår en uredning för att samla verksamheter till en adress och ev. behöver flyttas alt. bygga ut lokalerna.

Mycket bra förslag

KD
Kristdemokraterna Sjöbo

Partiet har inte lämnat någon motivering

V
Vänsterpartiet Sjöbo

Många miljoner i onödan och det dödar centrum som vi vi istället vill utveckla