Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska säga ja till ny vindkraft

Om frågan
För att få bygga vindkraft krävs tillstånd från den kommun där vindkraften ska etableras. Enligt miljöbalken har kommunen möjlighet att stoppa verksamhet som har betydande påverkan på landskapet. En kommun kan i dag säga ja eller nej till ett vindkraftsbygge när som helst i tillståndsprocessen.
Så svarar partierna

Ganska dåligt förslag

M
Moderaterna Sävsjö

Riskerar att få en stor negativ påverkan på våra invånares levnadsvillkor

Ganska bra förslag

S
Socialdemokraterna Sävsjö

Kommunen bör underlätta för den gröna omställningen genom satsningar på förnyelsebara energikällor, t ex genom en satsning på solceller på kommunala byggnader. Etablering av nya vindkraftverk kan också vara ett led i detta, men här behöver stor hänsyn tas till markägare, grannar och påverkan på den lokala miljön.

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Sävsjö

Vindkraften är väldigt viktig för klimatomställning från fossila energikällor. Givetvis ska dessa placeras på de lämpligaste platserna enligt det nya förslaget till översiktsplan.

KD
Kristdemokraterna Sävsjö

Vindkraft påverkar stort område med ljud och ljuseffekter, den påverkar fågelliv och miljö lokalt negativt. Vindkraft påverkar kommunens möjlighet att använda mark för tomter och företagsetableringar. Helt klart måste kommunen få rätt att säga ja eller nej till ny vindkraft!