Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska säga nej till utbyggnad av vindkraft

Om frågan
För att få bygga vindkraft krävs tillstånd från den kommun där vindkraften ska etableras. Enligt miljöbalken har kommunen möjlighet att stoppa verksamhet som har betydande påverkan på landskapet. En kommun kan i dag säga ja eller nej till ett vindkraftsbygge när som helst i tillståndsprocessen.
Så svarar partierna

Ganska dåligt förslag

S
Socialdemokraterna Ragunda

Sverige är i behov av ökad energiproduktion men framförallt ska de områden som idag har en underkapacitet bygga ut ut produktionen. Vi välkomnar regeringens utredning om återbäring men även med ett sådant system måste det finnas en folklig förankring i de kommunala besluten.

Ganska bra förslag

C
Centerpartiet Ragunda

Extra viktig fråga

Ersättningen till berörda bygder. markägarna och kommunen måste bli högre, typ Norska modellen.

Mycket bra förslag

AfR
Allt för Ragunda Ragunda

Extra viktig fråga

Kommunen är, i förhållande till sin storlek, redan en stor elproducent. Detta gör utan rättmätig ersättning.

KD
Kristdemokraterna Ragunda

Partiet har inte lämnat någon motivering

SD
Sverigedemokraterna Ragunda

Extra viktig fråga

Vindkraften exploaterar Ragundas naturvärden utan att kommun får substantiell ersättning från vattenkraften. När sådan ersättning kommer på plats kan vi utvärdera fortsatt utbyggnad av vindkraft.

V
Vänsterpartiet Ragunda

Ur ett klimatperspektiv måste "allt" i högre grad här-produceras, detta gäller även elen. Vilket gör att vindkraftverken måste upp där elen förbrukas. Räcker inte det kanske vi måste hjälpa till i denna omställning, givetvis mot skälig ersättning. Kom ihåg, vi gör redan el för motsvarande 800 000 personer i denna kommun.