Val 2022 Valkompass
VF

Vetlanda Framåtanda Vetlanda

Varför ska väljarna rösta på er?

Vårt parti är ert lokala parti. Vi lyssnar på medborgarnas synpunkter och styrs ej av pekpinnar uppifrån. Vi utvecklar kommunen och de viktiga frågor som gäller våra medborgarnas vardag.

Våra viktigaste lokala förslag

Vi kommer att verka för en sund ekonomisk politik.

Den sunda ekonomiska politiken bygger på en märkbar och tydlig prioritering i såväl investeringsplanen som i driftbudgeten. Prioritering skall ske till nödvändiga investeringar där kommunen ej drar på sig onödig ökad nyupplåning. Driftpengar skall främst gå till kärnverksamheterna vård skola och omsorg men även till satsningar i såväl stad som den alltför bortglömda landsbygden.

Trygghet och säkerhet

Vi kommer kämpa för bibehålla och utveckla lokal service inkl en mera synlig polis. Civilsamhället måste kunna få en snabbare kontakt med en närvarande polis. Från polishåll har hävdats att vår anmälda brottslighet ej är tillräcklig och att detta skulle innebära att Vetlanda kommun måste stå tillbaka. Detta är högst anmärkningsvärt eftersom all brottslighet måste bekämpas.

Demografiutv, inverkan på kommunens lagstyrda verksamhet, kompetensförsörjning

Det är nödvändigt att tydligare följa demografin vid fördelning av resurser. Satsning på näringsliv, företagande och kompetensförsörjning i alla led, inom näringslivet men även inom kommunens olika verksamheter

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Ja vi ifrågasätter de partier som har på riksplanet aviserat och har för avsikt att avskaffa det kommunala vetot gällande vindkraftsetableringar. Vi verkar för en tryggare kommun med synlig polis som kan samverka med civilsamhället och som tillsammans kan säkerställa ökad trygghet.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vetlanda Framåtanda är beredd att med ansvar leda Vetlanda kommun.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej vi vill styra tillsammans med partier som visar ansvar och tänker som vi!

Svar i valkompassen

:

Vetlanda Framåtanda Vetlanda

Fler övervakningskameror ska sättas upp i centrum

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar VF: Vi måste stävja ovälkomna inslag i vår stadsbild. Detta kan bl a ske genom övervakningskameror.

Det ska finnas fler lättillgängliga parkeringar i centrum för att gynna handeln

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar VF: Handelns behov och deras möjligheter till fortsatt överlevnad måste stimuleras och då är lättillgängliga parkeringar oerhört viktiga. Alla kan inte cykla och de som besöker våran handel utifrån måste kunna parkera!

Kommunen ska verka för att ungdomsmottagningen ska finnas kvar i Vetlanda

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar VF: Vi måste visa mod att försvara vår närservice och för våra ungdomar är detta väldigt viktigt! Kommunen äger inte den här frågan men vi i kommunen måste visa en enad vilja och hävda vår inställning. Inte bara nicka med. Nödvändigt att vi agera kraftfullt och gemensamt!

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar VF: Stopp. vi kan inte hålla på så här. Detta motverkar vårt egna lantbruk och företagande. Viktigt för landsbygden då vi vill se levande bygder och enklast löser vi det genom betande och välmående djur.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar VF: Jag bedömer detta önskvärt men förmodligen bygger förslaget på ett önsketänkande där man bortser på dess konsekvenser..

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar VF: Det skulle dessvärre bara komplicera och fördröja beslutsfattandet.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar VF: Vi kan inte hålla på att anställa personal som inte klarar att prata med brukarna! De måste ju kunna prata med varandra - Annars blir det rejäl kaos!

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar VF: Kommunen har och kommer få rejäla ekonomiska problem och då måste vi prioritera till verksamheter som har större behov. Vi ska inte med skattepengar subventionera sånt här!

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar VF: Ja men en prövning av företagens seriositet måste ske samt att pengarna inte försvinner utomlands!

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar VF: Frågan känns lite knepig . Vad menas med stor tillgång? energibolaget har till följd av bristande intresse tagit beslut som innebär dess motsats!

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar VF: Vi kan inte fortsätta med en alltför hög invandring. Men om de är beredda att ta arbete och försörja sig själva så blir de en resurs för vår kommun. I första hand ta hand om och förbättra integrationen för de som har intresse att bosätta sig här och arbeta! Då kan de bli en värdefull tillgång!

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar VF: Absolut ingen skattehöjning. Detta kan ske genom att omfördela resurser till de som bäst behöver dem. Vi kan inte satsa på allt och bara acceptera nuvarande omfattning . I annat fall kommer en onödig kommunal skattehöjning bli oundviklig. Omfördela inom vår driftverksamhet som idag uppgår till ca 1,7 miljarder. Lagstadgad verksamhet måste prioriteras, dvs vården , skolan och omsorgen!

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vetlanda Framåtanda Vetlandas val:

 • Anställa fler lärare med specialpedagogisk kompetens
 • Planlägg för tomter i hela kommunen
 • Öka antalet vuxna i skolan för att skapa trygghet

Så svarar VF: Av de alternativ som ni räknar upp: 1. Öka antalet vuxna i skolan för att skapa trygghet 2.Anställa fler lärare med specialpedagogisk kompetens 3. Planlägg för tomter i hela kommunen