Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Vilhelmina

Varför ska väljarna rösta på er?

Vården, omsorgen, skolan ska bedrivas i egen regi. Behålla ansvaret över väghållning, sophantering och vattnet men ökat samarbeta med andra kommuner. .Förkortad arbetstid till att börja med inom vården.Återinföra Musikskola/Kulturskola, gratis mellanmål för skolbarn. Gratis anropsstyrd ringbil kvällstid för elever boende utanför tätorten. Subventionerad avgifter för styrketräning för seniorer 65+

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Miljön, klimatet är lika viktigt för oss som för storstadsborna, men tillgången till bland annat kollektiva lösningar saknas, vilket partiet centralt har svårt att förstå. Utmaningarna ser olika ut i olika delar av landet och måste därför lösas på olika sätt. Namnbyte landsbygd till bruksort, NEJ.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Den turbulens som pågått inom politiken framförallt den senaste mandatperioden har påverkat kommunen och dess invånare negativt. Det politiska styret ska vara stabilt, förtroendeingivande och tillgängligt. Även om Socialdemokraterna går men snabba steg till höger står dom ideologisk fortfarande närmare oss än övriga partier.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Enstaka frågor ok med de flesta partier. Nej till helt samarbete med C,M,KD,SD.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Vilhelmina

Kommunen ska säga nej till ytterligare vindkraftsutbyggnad

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Vänsterpartiet Vilhelmina har hoppat över denna fråga

Musikskolan i Vilhelmina ska återinföras

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska verka för att inkomster från lokal energiproduktion stannar kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Vänsterpartiet Vilhelmina har hoppat över denna fråga