Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Vetlanda

Varför ska väljarna rösta på er?

Vill man se ett jämlikare samhälle till för alla inte bara för ett fåtal då ska man rösta på oss. Vi är dessutom beredda ta ansvaret för klimathotet. Vi vill se ett klimatsmart Vetlanda.

Våra viktigaste lokala förslag

Trygghet i skolan och på fritiden

Vänsterpartiet vill satsa på skolans elever med mer personal en bättre arbetsmiljö för både lärare elever och övrig viktig personal. Vi vill se fler vuxna i skolan som kan bidra till en trygg skolsitution för alla. Elever behöver trygghet för att kunna lära sig och utvecklas.förutom lärare också andra viktiga vuxna som finns på skolan.

Ungdomsmottagningen kvar i Vetlanda

Ungdomsmottagningen drivs tilsammans med regionen, det förekommer Att den blir kvar i vetlanda men också att den är komplett och uppfyller de de nationella riktlinjer om läkare sexolog osv, det ska finnas i Vetlanda ingen ska behöva åka till Nässjö.

Klimatatarbetet

Vi vill ha fler solceller på våra offentliga byggnader vi vill se det på de kommunala bostadsbolgets hyreshus. Framförallt när det byggs nytt, men även där det går på befintliga hyreshus. Vi vill samarbeta med näringslivet runt klimatet. Målet ska vara tydligt ett fossilfritt Vetlanda, detta ska mätas och följas upp så vi ser att vi går åt rätt håll.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej inte direkt.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det ska spegla väljarnas vilja givetvis vi ser gärna vi kan styra ihop med andra partier närmast ligger s i Vetlanda.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Vetlanda

Fler övervakningskameror ska sättas upp i centrum

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Svår fråga men om behovet är sådant kan man acceptera detta men givetvis att det görs på ett acceptabelt sätt följer reglerna och att filmat material förstörs. personliga intigriteten ska vi värna om.

Det ska finnas fler lättillgängliga parkeringar i centrum för att gynna handeln

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Handeln få vi gynna på annat sätt Trafik i centrum bör snarare minskas för klimat och hälsa.

Kommunen ska verka för att ungdomsmottagningen ska finnas kvar i Vetlanda

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Denna fråga driver vänsterpartiet. Inte bara att den ska vara kvar utan den ska uppfylla alla de nationella riktlinjerna om tillgänglighert och proffesion som ska finnas.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Ja varför inte det finns ju annat än kött att äta det vegetariska och veganska köket har utvecklats starkt de senaste 20 åren. Sen är det ju tveklöst så att minskat köötätande spelar roll för klimatet.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det vore bra det infördes och faktiskt inte bara i äldreomsorgen men varför inte börja där.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det kan aldrig vara farligt att i vissa frågor ta hjälp av folket. Det är ju dem vi företräder.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Hur ska detta språktest se ut? det väcker många liknande frågor. är det för att man ska kunna prata och göra sig förstådd? Tror vi kan märka sådant ändå utan test.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Kommunen ska se till att allmännyttan fungerar och har lägeheter i olika prisklasser och storlekar

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Privata företag få gärna driva äldreomsorg frågan borde vara ska dem drivas med skattepengar och vara vinstdrivande där säger vi nej! skattepngar ska gå till enbart de det är avsett till i detta fallet äldreomsorg.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Ja som kommun ska vi vara aktiva här

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vi ska vara öppna för att hjälpa människor på flykt. Detta borde alla kommuner skriva under på tycker vi.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Vi har inte stora skolkoncerner här som driver skolor tack och lov. Det som vi tycker bland annat är fel är den fria etableringsrätten för friskolor. Kommunen som ändå är ansvarig för skolor borde få betämma om etablering ska ske.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Kulturens betydelse ska inte underskattas i ett samhälle. Det skulle bli väldigt tråkigt Vetlanda behöver en kulturskola Musikskolan är mycket bra men annan kultur borde också ingå här. Vi lägger idag om jag har rätt nu näst minst per invänare i länet.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: VI har inget förslag på skattehöjning i dagens läge. Men man måste vara öppen för skatteförändringar om det krävs.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Vetlandas val:

 • Anställa fler lärare med specialpedagogisk kompetens
 • Montera solceller på offentliga byggnader
 • Öka antalet vuxna i skolan för att skapa trygghet