Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Vansbro

Varför ska väljarna rösta på er?

Vänsterpartiet Vansbro ser Vansbro kommun som en helhet där DalaJärna , Nås, Äppelbo och Vansbro tätort är lika delar, vi anser att den kommunala servicen skall finnas där behoven finns och inte som den borgliga majoriteten idag gör; all service centreras i tätorten och övriga bostadsorter i kommunen utarmas. som exempel kan tas det särskilda boendet i Äppelbo planeras att läggas ned och flyttas.

Våra viktigaste lokala förslag

Hyresbostäder

Vansbro Kommun måste komma igång med byggande av hyresbostäder om vi vill behålla de just nu mycket expansiva industrisatsningar som är i vår kommun om vi inte kan se till att det byggs bostäder för den personal dessa satsningar är i behov av kan de flytta till annan ort där detta finns.

Utbildning Undersköterskor

Alla de som idag arbetar som biträden inom äldreomsorg och hemtjänst skall erbjudas utbildning till undersköterska på betald arbetstid med målet att samtlig personal på dessa områden har en undersköterskeutbildning. Vi vill även införa 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorg och hemtjänst med bibehållen lön.

Skola och Förskola

Vänsterpartiet Vansbro ser det som viktigt med en massiv satsning på skola och förskola för att ge våra barn och elever en riktig chans till en god utbildning. För att uppnå detta måste vi först se till att vi har legitimerade lärare där bla lönenivån måste höjas mycket för att Vansbro skall kunna konkurrera om legitimerade lärare

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vänsterpartiet Vansbro vill vara en del av en styrande majoritet med målet att den kommunala servicen är tillgänglig för samtliga Vansbrobor var de än bor i vår kommun. Om det ej är möjligt på plats skall alla Vansbrobor garanteras att det finns möjlighet att ta sig till den eftersökta servicen med kollektivtrafik.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vänsterpartiet Vansbro kan samarbeta med samtliga partier med samma mål

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Vansbro

Bergheden äldreboende ska drivas i kommunens regi

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vår kommunala service skall inte vara någon mjölkko för privata företag.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är viktigt med varierad kost och den ska så långt det är möjligt närproducerad

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Det är viktigt att våra skattepengar används så att vi, Vansbroborna, får ut så mycket som möjligt av dem och att de inte berikar privata företagsägare.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Skall vi kunna behålla vår personal och minimera de höga sjuktal vi har på området är 6 timmars arbetsdag den väg vi måste gå.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig I vår kommun har det under ett flertal år pågått en utarmning av demokratin där nästan alla frågor idag avgörs av kommunstyrelsens AU. Att hålla kommunala folkomröstningar i för Vansbroborna viktiga frågor vore att återta den demokratiska processen.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Personal skall kunna förstå och göra sig förstådd på vardagssvenska och skall erbjudas den utbildning som krävs för att uppnå detta

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Alla som bedriver skolor är skyldiga att ta emot alla elever om någon skola sorterar ut sökande med ej tillåten motivering så skall tillståndet att driva skola dras in

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Byggandet av bostäder är för vår kommun en överlevnadsfråga, om bostäder inte byggs kan de företag som nu expandera flytta till annan ort och Vansbro mista arbetstillfällen

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Laddstolpar vid offentliga lokaler som ex kommunhus och vårdcentral är och måste vara kommunens ansvar i det miljöarbete vi är skyldiga att bedriva.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vansbro kommun skall ta emot procentuellt samma antal flyktingar som övriga svenska kommuner

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Privata företag har inget i våra skolor att göra, vår skola kan samarbeta med företag avseende utbildningar som företagen efterfrågar men utbildningarna skall ske av skolan och skolans lärare

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Kultur är en motor för kommunens välbefinnande och ett stort kulturutbud är en del av friskvården. Bibliotek och kulturskola är en mycket viktig del i det kulturella utbudet.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Kommunalskattens storlek avgörs av den kommunala service kommunens innevånare efterfrågar.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Vänsterpartiet Vansbro har hoppat över denna fråga