Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Vännäs

Våra viktigaste lokala förslag

Fungerande samhällsservice

En budget i balans är viktig i en kommun, men ännu viktigare är en fungerande samhällsservice. Samhällsbärande funktioner som exempelvis Vård och Skola måste fungera och måste få kosta pengar. Vänsterpartiet Vännäs ska verka extra för detta under kommande mandatperiod.

Miljö och klimatpåverkan, ett hållbart samhälle

Ett hållbart samhälle förutsätter att alla resurser används på ett effektivt sätt. Vänsterpartiet i Vännäs ska medverka till att kommunens pågående arbete med klimat och hållbarhetsfrågor fullföljs och utvecklas. Allt från den enskilde medborgarens möjligheter och förutsättningar till att ständigt vara en tydlig del i den dagliga verksamheten i hela kommunkoncernen.

Jämställdhetsfrågor

Ett dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls ger möjlighet för alla människor att tillgodose sig en god livssituation utifrån skilda behov och förutsättningar. Vänsterpartiet vill härmed skapa goda förutsättningar för både unga , gamla, kvinnor och män att tillsammans forma samhället och sina egna liv. Detta kommer att beaktas under kommande mandatperiod.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Vännäs

Kommunen ska planlägga för fler villatomter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vännäs växer, därför måste vi kunna erbjuda bostadsmöjligheter för alla samhällsklasser och medborgare. Ett diversifierat bostadsutbud är viktigt för kommunens attraktionskraft.

Kommunen ska säga nej till ytterligare vindkraftsbyggen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: I Vännäs kommun finns idag inga vindkraftverk. Om och när den frågan blir aktuell bör vi gå in i debatten och processen utan förutfattade meningar och titta på frågan utifrån förutsättningarna.

Vännäs kommun ska stoppa planerna på att bygga om centrum

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Ett levande centrum och en säker skolväg för våra barn är viktigt.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Att äta mer vegetarisk mat är viktigt både ur folkhälsosynpunkt och mer klimatsmart samtidigt som det är en bra ide ekonomiskt.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Det finns redan regelverk som reglerar kommunala verksamheters konkurrens mot näringslivet. Om kommunala bolag tvingas lägga ner begränsas kommunernas möjligheter till en god samhällsservice ytterligare.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Samhället idag kräver mer och mer av individen. Vi ska jobba hårdare, snabbare och effektivare. Detta innebär att fler och fler "går in i väggen". Sjukskrivningstalen går upp, stressrelaterade sjukdomar ökar. Många studier och försök visar nyttan och fördelarna med 6 timmars arbetsdag. Sjukskrivingarna går ner, det är lättare att rekrytera personal, personalnöjdheten och effektiviteten ökar.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Medborgarnas möjligheter att påverka i stora frågor är viktigt.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Att behandla andra med respekt och omtanke sitter inte i språket. I framtiden kommer vi att behöva mer flerspråkig personal. Vi ser inget problem med personal som inte pratar perfekt svenska, vi ser hellre fördelarna.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Om friskolor ska få samma pengar som kommunala skolor ska det vara självklart att samma regler ska gälla för både friskolor och kommunala skolor. En jämlik skola gynnar alla.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Oavsett ekonomiska förutsättningar ska man kunna ha råd att bo i kommunen. En studerande ungdom och en pensionär med garantipension ska kunna hitta ett boende till en rimlig kostnad.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vinstintressen ska inte finnas inom grundläggande samhällsbärande funktioner. Skattepengarna ska inte gå till vinster i privata bolag. Pengarna ska användas där de bäst behövs.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Den enda friskolan som finns i kommunen idag är ett föräldrakooperativ. Vi ser inga problem med föräldrakooperativ som inte delar ut vinstpengar till aktieägare.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig För att hålla en god kvalitet på samhällsbärande funktioner som skola och äldreomsorg behövs pengar. En symbolisk skattesänkning slår hårdare på kommunens verksamheter än vad det ger en enskild medborgare. För varje skattesänkning på 0.05% så försvinner 10 miljoner från kommunens kassa.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Vännäss val:

 • Minska antalet delade turer inom hemtjänsten
 • Minska barngrupperna i kommunens förskolor
 • Prioritera vård och skola i budgeten