Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Vaggeryd

Varför ska väljarna rösta på er?

För att vi är en parti som vill att alla ska ha samma möjligheter att studera, att ha rätt och råd till en bostad att man ska kunna leva på sin lön eller pension, vi vill införa förkorta arbetstid så att vi ska ha mer tid till familjen och för att vi tror på inkludering och integration är de mer viktiga order om vi vill ha en fullt fungerande samhället.

Våra viktigaste lokala förslag

Vårdbiträde utbildning till personen men andra modersmål än svenska

Det finns många bra arbetskraft inom vård och äldreomsorgen, men de har inte utb eller de har svårt med språket, att hitta en utb som är anpassad till den målgrupper skulle lyfta kvalitet på vården och ge mer trygghet till både brukare och medarbetare.

Att hitta en billig sätt att bygga.

Det byggs bostäder som aldrig innan, men till vem bygger vi , hur många kan betala den hyra som de nya byggnad kräver, inte en ensamstående föräldrar eller pensioner eller låg inkomst arbetare, bla. Det finns kommunen som har lyckas hitta en modell för att bygga så att de kan ta ut humana hyror.

Förkortning arbetstid med bibehållen lön till de som är över 60 år.

Vi vill att alla som jobbar på de kommunala verksamhet och är över 60 år ska få möjligheter att gå ner i tjänster efter 60 år och bibehålla sitt lön , så att de orkar jobbar fram till pension särskild nu när pensionsålder höjs.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD Moderaterna KD

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Vaggeryd

Kommunen ska endast fokusera på kärnverksamhet för att hålla budget

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Allt inom kommunen är viktigt för medborgare.

Kommunen ska hitta en modell för att bygga billiga bostäder

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Mycket bra , alla ska ha rätt att ha en bostad.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: det är bra med variera mat, det är bra att vi lära ut barnen att konsumera mindre kött, bra för de och bra för miljön.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig De har Västerpartiet kämpa på längre, den ge möjligheter till att jobba längre och ha en bättre pension.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Det är klart att folket ska kunna bestämma när det gäller viktiga ändring i samhäler.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Jag tycker att det är bra förslag när det gäller fast anställda, sen måste finnas möjligheter för de nya svenskar att komma in i arbetsliv i form av praktik eller introduktion innan de kan få ta själv ansvar på jobbet. Då kan de lära sig mer svenska och lära sig bättre arbetet och rutiner.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Varför inte?

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Dåligt, vi har sett att för privata företag allt handla om att känna pengar, de prioriterar inte varken brukare eller personalen.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Ska vi jobba för att lämna en bra värden till vara barn ska vi i kommunen ta ansvar för detta.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vi behöver mycket arbetskraft , en bra och ansvarig migration politik ge oss en stor möjlighet att utbilda flyktingar för att fylla Sverige behov.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Vänsterpartiet Vaggeryd har hoppat över denna fråga