Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Ulricehamn

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi kämpar för att hela kommunen skall leva och utvecklas. Vi satsar på skolan Vänsterpartiet är ett parti som man kan lita på. Vi håller vad vi lovar. Skolan och välfärden satsar vi mer än andra partier på, vi motsätter oss marknadsskolor skolan skall vara kommunal. Vi vill ha färre chefer och minska administrationen i kommunen. Idag har vi 6 kommunalråd, vi tycker det räcker med Max 3 stycken.

Våra viktigaste lokala förslag

Ökad grundbemanning

Kommunen måste anställa fler personer med kompetens som kan arbeta i kommunens verksamheter då ordinarie personal är borta av olika orsaker. Tex fungerande vikariepool.

Ökat anslag till läromedel i skolan

Läromedelsbudgeten är idag för snålt tilltagen. Tekniska hjälpmedel kostar mycket och eleverna behöver även böcker etc.

Simhallen

Bygg ut och renovera simhallen på nuvarande plats. Simhallen är välbesökt och behöver moderniseras och byggas ut efter 40 år

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

V,S,NU, MP

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD, M,

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Ulricehamn

Ett sjuvåningshus ska byggas på Marknadsplatsen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Idag har kommunen redan tillåtit att det byggts höghus på Lindängsvägen (Krämaren) och seniorboendet Kullen är ganska högt. Parkeringsplatser måste ordnas så att människor kan nå gågatan

Fler bostäder ska få byggas på strandskyddade områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Om det byggs på ett förnuftigt sätt så allmänheten har tillgång till stranden

Kommunen ska planlägga nya områden för vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi måste se till att säkra elproduktionen. Kommunen har stora ytor att bygga på. Elbolagen bör kompensera närboende, byalag på olika sätt

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Jag är emot att styra vad eleverna skall äta. Det måste finnas alternativ

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Viktigt för att göra yrket hållbart och attraktivt. För att kunna arbeta heltid och till pensionsåldern skall arbetstiden anpassas så att man orkar.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Det är viktigt med att människor får ta ställning till viktiga frågor. Detta ökar demokratin och intresset för hur kommunen skall utvecklas.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Man måste kunna göra sig förstådd i kontakten med brukarna. Detta är en säkerhets och förtroendefråga

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Idag har vi ett kommunalt bolag som bygger och äger hyresrätter. Det är viktigt att dom har en prisnivå så att alla kan bo där.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vi vill att våra gemensamma skattepengar skall användas i den kommunala verksamheterna, inte till riskkapitalister som skickar pengar till utlandet

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Väldigt viktig fråga så att människor framöver kan ersätta sin bensinbil med en elbil. Avgift skall tas ut och ett kommunal bolag bör skapas för detta.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: I vår kommun har vi ganska få flyktingar och det är en mänsklig skyldighet att hjälpas åt då människor flyr och är i fara.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Vi vill inte ha några marknadsskolor i kommunen som skickar våra skattepengar utomlands. Det dränerar kommunens ekonomi. Vi har klarat oss bra i kommunen.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Kulturen är eftersatt och det måste satsas mer pengar på detta. Ungdomar måste få en bättre tillgång till kulturen

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vi har en lagom nivå idag. Kommunalskatten är en platt skatt som främst drabbar låginkomsttagare

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Ulricehamns val:

 • Anställa fler lärare i kommunens skolor
 • Slopa delade turer inom vård och omsorg
 • Utöka elevhälsan i kommunens skolor