Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Uddevalla

Varför ska väljarna rösta på er?

Vänsterpartiet är ett socialistiskt, feministiskt parti på ekologisk grund. Vi vill se ett jämlikt och jämställt Uddevalla där varje individ behandlas lika och har samma värde. Vi har satsningar i vår budget på fler anställda i omsorgen och skolan och på en bättre arbetsmiljö, med ett pilotprojekt inom ett LSS-boende med 30-timmarsvecka. Miljön är viktig, tex solceller på tak och spårvagnslinje.

Våra viktigaste lokala förslag

Spårvagn i Uddevalla

Vänsterpartiet föreslår en spårvagnslinje från norr till söder i Uddevalla. Ett energisparande och kompletterande färdsätt och ett alternativ till bilen. Spårvagnslinjen ska gå ifrån Hovhult i norr, till Bohusgården i södra Uddevalla.

Fler anställda i skola, barn- och äldreomsorgen.

Fler anställda behövs i välfärden. Vänsterpartiet vill att barngrupperna i förskolan ska vara kvar på en lägre nivå, och att stödpersonal anställs i skolan efter behov. Inom äldreomsorgen ska personalen kunna välja tjänstgöringsgrad och få ett bättre schema med möjlighet till återhämtning. För det krävs det fler anställda i Uddevalla kommun.

Bygg fler mindre och billigare hyresrätter

Vänsterpartiet vill att det byggs fler mindre och billigare hyresrätter i Uddevalla Det finns goda exempel på att det går alldeles utmärkt att göra det om man vill. Vi vill att personer med uppehållstillstånd ska kunna bosätta sig i hela kommunen. Det är vi som parti ensamma om i Uddevalla.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi ser gärna ett rödgrönt styre efter valet. Men det är väljarna som avgör hur det kommer att se ut.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vänsterpartiet kan aldrig styra tillsammans med Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Uddevalla

Kommunen ska verka för småskaliga kärnkraftverk i Uddevalla

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vänsterpartiet vill avveckla kärnkraften så fort som möjligt eftersom den är en dyr, smutsig och osäker energikälla.

Asylsökande ska få bosätta sig var de vill i Uddevalla

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Rätten till asyl är en självklarhet för oss och aldrig förhandlingsbar på några politiska nivåer. Alla som behöver skydd i Uddevalla ska få det. Efter beslut om att få stanna i Sverige ska man kunna söka bostad i hela kommun. Idag finns beslut om att man inte får dagersättning om man bosätter sig på Hovhult, Dalaberg eller Tureborg. Det beslutet vill vi riva upp.

Planerna på att bygga nya Ljungskileskolan vid Hälle lider ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi i Vänsterpartiet anser att den föreslagna skolan inte ska byggas. I Ljungskile har det bildats en aktionsgrupp som motsätter sig att den föreslagna skolan byggs. De har också tagit fram ett annat förslag till skolbyggnader som ur säkerhetssynpunkt och arbetsmiljösynpunkt är mycket bättre. Det förslaget vill ansvariga politiker inte ens titta på.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Kommunen ska äga och förvalta bolag. Vi ser på flera håll hur det är mer ekonomiskt försvarbart för medborgarna att kommunen äger.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vänsterpartiet i Uddevalla strävar efter att göra 6-timmarsdag (30h/vecka) till heltidsnormen för alla som förvärvsarbetar. Förkortad arbetstid möjliggör förmänniskoratt att hitta en balans mellan arbete, familj och fritid med tillräcklig återhämtning.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Bättre att satsa på utbildning med svenska språket som ingår. Praktiken ger också träning i svenska språket.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är viktigt att alla skolor är med och tar ansvar. Det finns forskningsstöd för att en blandad sammansättning av elever i en skola eller klass inte bara gynnar integrationen utan också påverkar kunskapsresultaten för alla.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är en självklarhet att alla människor ska få bo. Vänsterpartiet anser att vi behöver mer billiga hyresrätter om byggs i kommunens regi. Nu ska vi bygga bort bostadskön.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vård och omsorg ska först och främst drivas i kommunal regi. Ideella och icke-vinstdrivande företag kan vara komplement till det kommunala. Inga vinster i vår välfärd.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vid kommunens bostäder ska det finnas laddstolpar och vi ska alltid uppföra laddstolpar vid alla nybyggen.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Alla människors lika värde. Vi hjälps åt och Uddevalla ska vara en inkluderande kommun där alla är välkomna.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Skolan ska först och främst drivas i kommunal regi. Ideella och icke-vinstdrivande företag kan vara komplement till det kommunala. Inga vinster på våra barns bekostnad..

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Ett rikt kulturliv berikar våra barn, unga och vuxna. Vänsterpartiet vill att avgifter ska vara så låga som möjligt och helst inga avgifter alls. Det är en rättighet att få lära sig simma i badhus, gå på kulturskola och idrottsevenemang. Det förebygger utanförskap och ensamhet och i slutändan stoppar det kriminalitet.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vi ser att vi har en tillräckligt bra skattesats i kommunen. Däremot används våra pengar felaktigt. I vårt budgetförslag lägger vi bla. mer pengar till förebyggande insatser utan att behöva höja skatten.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Uddevallas val:

 • Anställa fler lärare i kommunens skolor
 • Bygga en spårvagnslinje genom Uddevalla
 • Bygga kommunala solcellsanläggningar

Så svarar V: Vi behöver fler lärare och övriga personal i skolan. Vi behöver rädda klimatet genom spårväg och solceller. Det ska också vara billigt att åka kollektivt.