Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Tyresö

Varför ska väljarna rösta på er?

Det enda parti som arbetar för att bygga upp vår välfärd igen och ständigt kämpar mot de orättvisor vi ser i samhället.

Våra viktigaste lokala förslag

ett territoriellt klimatneutralt Tyresö 2030 genom att minska koldioxidutsläppen

Klimatet är vår tids ödesfråga. För att nå 0 % koldioxidutsläpp i Tyresö 2050 måste vi minska våra utsläpp med 16 % årligen . Bilismen måste minska till förmån för en tätare kollektivtrafik och fler och bättre gång- och cykelvägar. Nya bostäder byggs i trä med solpaneler på hustakn.

Ökad trygghet för våra invånare

Vi satsar på långsiktigt förebyggande arbete. Alla barn ska få det stöd de behöver för att klara skolgången, få ett yrke och jobb. Gängbildning och kriminalitet bryts genom att vi fångar upp ungdomar i riskzon tidigt.

Rätten till en egen bostad

Vi vill bygga fler bostäder, minst 300 per år varav 50 % med hyresrätt. Detta till exempel för att minska bostadskön så att våra ungdomar kan bo kvar i Tyresö när de vill flytta hemifrån.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Inte vad jag känner till.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett samarbete mellan S, V och Mp i första hand. Beroende på valresultat kan vi diskutera med C om det blir nödvändigt.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemikraterna

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Tyresö

Kommunen ska verka för att det byggs en bro över Drevviken

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Personer som dömts för brott ska inte få bo i kommunens lägenhetsbestånd

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska bygga minst 150 nya hyresrätter per år

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi behöver bygga 300 per år under kommande mandatperiod

Ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet ska starta på Tyresö gymnasium

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi ska solidariskt ta emot de flyktingar som Migrationsverket anvisar

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Tyresös val:

 • Anställa fler fältassistenter som jobbar ute bland unga
 • Slopa avgifterna i kulturskolan
 • Öppna en träffpunkt för seniorer i varje kommundel