Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Tranemo

Varför ska väljarna rösta på er?

Vänsterpartiet står upp för ett Sverige för alla, inte bara de rikaste. Det gäller även på lokal nivå. Vänsterpartiets Tranemo kommun är en inkluderande och trygg plats för alla.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi har varit del av en bred majoritet som har tagit ansvar för Tranemo kommun den senaste mandatperioden. Vi är gärna med och fortsätter ta ansvar framöver.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Tranemo

Fler bostäder ska få byggas på strandskyddade områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vänsterpartiet anser att strandskyddet är viktigt både för att värna naturen och den biologiska mångfalden, och för att säkerställa allas tillgång till stränder. Vi anser därför att nuvarande lagstiftning landsbygdsutveckling i strandnära läge (LiS) är tillräcklig för att positiv utveckling ska kunna ske i Tranemo. Strandskyddet bör därmed inte försvagas.

Kommunen ska införa aktivitetsplikt för personer som får försörjningsstöd

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Att en person fastnar i långtidsarbetslöshet är negativt för samhället men framförallt för individen själv. Vi tycker att det måste läggas mer resurser på att hjälpa långtidsarbetslösa tillbaka till arbetslivet, men via satsningar på exempelvis utbildning, vuxenutbildning, SFI och språkpraktik.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi anser att köttfria dagar i skolan är ett bra sätt att ta ansvar för miljön, folkhälsan och djuren. I de fall kött serveras i våra verksamheter ser vi gärna att det bara serveras svenskt kött, för att främja miljön och att säkerställa att djurskyddslagen följs.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är viktigt att vi bevarar vårt kommunala bostadsbolag för att verka för att tillgången till hyresrätter är tillräcklig.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig För att säkerställa att kommunen på lång sikt kan ge bra service åt de vi är till för är det viktigt att vi också är attraktiva arbetsgivare. Äldreomsorgen är en av kommunens kärnverksamheter och ett av våra viktigaste uppdrag. Därför är det extra viktigt att de som arbetar inom den har en hållbar arbetssituation. Det här är en av våra hjärtefrågor som vi har drivit i kommunen.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: I en tid med minskat intresse för att engagera sig i mer klassiska politiska sammanhang, men samtidigt ett samhälle där många är intresserade av politiska frågor eller samhällsfrågor, är det viktigt att vi strävar efter nya sätt att låta våra invånare göra sina röster hörda. Rådgivande folkomröstningar kan vara ett av de sätten, bland andra möjligheter till medbestämmande.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Självklart ska de som är anställda inom hemtjänsten och äldreomsorgen kunna kommunicera med brukarna för att kunna utföra sitt arbete, men språktest är fel väg att gå. Ett språktest skulle höja trösklarna in på arbetsmarknaden för nyanlända, det är bättre att satsa mer på undervisning och SFI.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vänsterpartiet vill bygga bort bostadsbristen. Bostaden är en grundläggande social rättighet och för att alla ska ha någonstans att bo behövs billiga hyreslägenheter. Det här är särskilt viktigt om vi ska försöka nå vårt befolkningsmål.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vi är emot vinster i välfärden. Vinster förvrider prioriteringarna i välfärden och vinstintresse skapar fel typer av incitament. Inom äldreomsorgen är den största kostnaden personal, varför vinstdrivande aktörer tenderar att dra ner på denna så mycket som möjligt. Det skulle negativt påverka den service som våra brukare får.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: För att säkerställa en ordentlig infrastruktur för fler miljövänliga fordon i framtiden är det viktigt att det finns publika laddstolpar. I en sådan fråga måste kanske offentligheten gå före, så att fler invånare får möjlighet att byta över till elfordon i framtiden.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: När det uppstår kriser i vår omvärld är det av yttersta vikt att alla solidariskt hjälps åt efter förmåga. Därför är det rimligt att Migrationsverket och länsstyrelsen avgör hur många flyktingar som ska anvisas till respektive kommun, utifrån varje kommuns förutsättningar. Det är inte rimligt att en del kommuner helt vill avsäga sig sitt solidariska ansvar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Idag finns inga privata företag i vår kommun som driver skolor, och vänsterpartiet vill absolut inte se någon sådan etablering.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Kultur kan skapa mycket mervärde för boende i kommunen, och vi ser gärna ytterligare satsningar här.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: För närvarande ser vi ingen anledning till någon förändring på kommunalskatten.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Tranemos val:

 • Förstärka elevhälsan i kommunens skolor
 • Införa en maxgräns för hur många anställda en hemtjänsttagare möter
 • Utöka resurserna till särskilt stöd för elever på lågstadiet