Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Tranås

Varför ska väljarna rösta på er?

Vänsterpartiet är det parti som kombinerar en politik för jämlikhet och jämställdhet med en grön politik. Vi arbetar förkonkreta politiska reformer för att återuppbygga och utveckla de trygghetssystem som rivits ner, en kraftfull grön omställning med jobb och välfärd i hela landet, i både storstad och glesbygd, förort och landsbygd. Ett parti som står upp för oss alla, inte bara en liten rik elit.

Våra viktigaste lokala förslag

Integration och välmående

Hur åtgärdar vi problemet med droganvändning i vår kommun? Hur ger vi en meningsfull fritid till ungdomen? För att stävja våld, droganvändning och psykisk ohälsa måste ett djuplodande förebyggande arbete bedrivas. Det finns flera olika åtgärder som kan ordnas, till exempel fler vuxna i skolan samt fler mötesplatser för kommunens invånare genom att det ska finnas pengar till fritidsgårdsverksamhet.

Klimat och miljö

Vi har en omfattande krav- och mållista: • Kommunens grönområden och skogar är till för alla. • Värna kommunens grönområden och skogar och ta bort avkastningskravet på dem. • Skydda våra vatten och ingen gruvbrytning i Norra Kärr. • Inget bostadsbyggande vid Lillån. • Solpaneler på alla kommunala fastigheter. • Tranås - fossilfri kommun 2030.

Skola och omsorg

Grunden för vårt samhälle byggs i en bra utbildning och omsorg i kommunen. Vi anser att följande riktlinjer måste gälla för kommunen: • Antalet behöriga lärare i grundskolan måste ökas. Fler vuxna i skolan. • Bättre löner i skola och omsorg. • Kulturskolan är till för alla – sänkta avgifter så alla har råd. • Vård, omsorg och skola utan vinstintresse.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej, men givetvis kan betoningen av viktiga frågor bli annorlunda i den politiska verksamheten mellan de som arbetar för Vänsterpartiet i storstaden respektive i en mindre kommun.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Idealet vore ett rödgrönt styre I Tranås kommun. Men i en mindre kommun bygger kommunpolitiken ändå sist och slutligen på personkemi och förmågan att resonera sig fram till bra beslut. Det är viktigt att vi får en lyssnande kommunledning.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi samarbetar inte med partier gör skillnad mellan människa och människa.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Tranås

En klimatråd ska inrättas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Mycket viktigt. En lokal strategi med en mängd lokala åtgärder måste till.

Den som får försörjningsstöd måste utföra någon form av motprestation

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vi vill inte formulera det som ”motprestation” utan konstaterar bara att de som erhåller försörjningsstöd måste ut i praktik för att få möjlighet till en öppning på arbetsmarknaden. Givetvis är det också viktigt att denna praktik leder till fast jobb.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: De kommunala bolagen är mycket viktiga för allmännyttan – en marknad som bara strävar efter maximal vinst kan inte uppfylla alla behov för oss invånare. Till exempel vårt kommunala bostadsbolag ska arbeta allmännyttigt och ta ansvar för att alla som bor i kommunen ska kunna ha en bostad. Vi ser idag med skenande elpriser hur viktigt det är att elektricitet inte behandlas som vilken vara som helst

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Att öppna upp för ny kost genom skolan är viktigt. Sedan kan det finnas bättre sätt att öka ekologisk och närproducerad kosthållning i skolan än ”obligatoriska” åtgärder.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Mycket viktigt. Vi måste förbättra rekryteringen till, samt behålla nuvarande personal, inom omsorgen. Vi tror på en utveckling av 30-timmarsveckan för anställda inom hela kommunen.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Detta är inte en helt enkel fråga. En sakfråga som går till folkomröstning måste alla vara medvetna om konsekvenserna av när det gäller kostnader och kanske behov av ökat kommunalt skatteuttag. Helst ska kommuninvånarna påverka i sakfrågor via sina respektive politiska partier och genom föreningar och olika intressesammanslutningar. Men då de politiska partierna på lokal nivå idaghar få medlemmar

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Dock, en komplicerad bakomliggande fråga finns. Det är idag stora rekryteringsproblem inom hemtjänst och omsorg. Anställningskrav eroderar för att få personal anställd. Vi anser att man måste ge personal möjlighet att studera ”vårdsvenska” på en del av sin arbetstid.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vad innebär ”billiga” i förhållande till kvaliteten? Kommunen måste bygga fler bostäder – det finns modeller för hur man kan reducera hyran i nyproduktionen under de första tio åren. Olika stöd från staten för byggnation måste också till för att skaffa fram hyreslägenheter med rimlig hyra.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Privata företag har bara vinstperspektiv. Äldreomsorg och hemtjänst har högre värdemål för sin verksamhet än kostnadseffektivitet, som till exempel tid för social verksamhet.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Samhället måste ge goda förutsättningar för utvecklingen av fossilfria transporter. Men skattebetalarna ska inte stå för räkningarna i onödan. Den som laddar sin bil måste betala för det.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi har i vår kommun ett gemensamt ansvar med landet i dess helhet och världen i dess helhet. Däremot önskar vi givetvis att vi kan ta emot flyktingar i en takt så vi kan ge de bästa förutsättningarna till integration, utbildning och arbete. Nya invånare får inte hamna i långtidsarbetslöshet och försörjningsstöd. Vår kommun kan behöva stöd från riksdag och regering för att klara sin ekonomi.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Allmännyttans andel måste öka för att samhällsintresset för alla ska kunna fungera bättre. Främst på bostadssidan.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig För att motverka segregation är en utökad kulturverksamhet viktigt.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Det beror dock lite på behovet framöver. Ska vi få till en bättre kvalitet i till exempel skolan och omsorgen måste vi vara beredda att betala för det också. Dock, vi vill att rika och välmående kommuner ska betala mer i utjämningspengar till fattigare kommuner, framförallt landsbygdskommuner

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Tranåss val:

 • Införa fler yrkesgrupper i skolan vid sidan om lärarna
 • Jobba mer med narkotikabekämpning bland unga
 • Lägga mer resurser på elevhälsans förebyggande åtgärder