Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Tingsryd

Varför ska väljarna rösta på er?

Vänsterpartiet Tingsryd är ett parti som står upp för våra medborgare. Vi är emot privatisering och vinster i välfärden. Vi är medarbetare ,pensionärer, egenföretagare och bor i kommunen så vi vet vad som behövs förändras i kommunen och vi lyssnar på våra väljare.

Våra viktigaste lokala förslag

Höjd bemanning i skola omsorg

Vi måste använda statsbidragen på rätt sätt och då handlar det om att använda pengarna till att bla öka bemanningen inom Omsorg och Skola.

Ingen arena på bekostnad av kärnverksamhet

Vi ser mer än gärna en ny arena i Tingsryd men Kommunen kan inte stå för kalaset. Konsekvenserna blir att man måste lägga ner verksamheter och slimma bemanningen. Annars går ekonomin inte ihop.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Inte som jag kan komma på

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Egen majoritet till V så klart. Nu är inte det realistiskt så då behöver vi söka samarbete med de partier som ligger oss närmast ideolgiskt och det är Socialdemokraterna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD L KD M

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Tingsryd

Övervakningskameror ska sättas upp på brottsutsatta platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

All kommunal verksamhet ska förbli i kommunens regi

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Alltid billigare att ha det i kommunal regi. Privata aktörer är vinstdrivande. Många kommuner som går ifrån Lov då dom har insett att det blir för dyrt och för dålig kvalite i längden

Kommunen ska eftersträva energieffektivisering vid byggen och renoveringar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Det är en engångskostnad som sparar in sig självt på överskådlig tid. Kommunerna måste bidra till att göra mindre avtryck på miljön för kommande generationer.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det finns grupper som har svårt att få jobb i privat näringsverksamhet som kommunerna kan driva. Då kommunen inte behöver vinst så blir det inte samma press och stress för dessa grupper och mer personal som kan hjälpas åt med uppgifter.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Det är bra med vegetarisk mat flera dagar i veckan men inte under tvång. Personal måste utbildas i att laga god vegetarisk mat som barnen väljer framför kötträtter.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Där det har testats har det gett bra resultat och det skulle locka mer personal att börja jobba inom vården.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det handlar om att säkerställa vården och tryggahet för dom äldre så att det inte blir avvikelser och att man kan göra sig förstådd.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Däremot måste politikerna lyssna mer på sina invånare och ta in deras synpunkter i beslut innan dom fattas.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det måste till fler billiga lägenheter för att unga ska komma in på bostadsmarknaden och att äldre ska kunna flytta ut från sina hus så att vi får igång flyttkarusellen.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Elbilar är inte lösningen i vår kommun. Kommunen bör stå för att det finns ett antal laddstolpar i varje kommundel men inte i stor utsträckning

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Flyktingar berikar kommunen och gör kommunen levande. Dessa blir skattebetalare till kommunen om dom får rätt förutsättningar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Det ligger på en rimlig nivå.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vi har redan hög skatt i kommunen men med de utmaningar vi har med bemanning ökande genomsnittsålder så måste det ligga kvar på nuvarande nivå.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Tingsryds val:

 • Garantera alla över 85 år plats på kommunalt äldreboende
 • Ge kommunanställda rätt till fria arbetskläder
 • Planlägg attraktiva tomter att bygga på