Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Timrå

Varför ska väljarna rösta på er?

Våra viktigaste lokala förslag

kollektivtrafik, koldioxidbudget, miljöplan och cykelvägar

Bättre och billigare kollektivtrafik. Bättre när det gäller utbudet, framför allt på landsbygden. Fler turer för anropstyrd trafik. Uppmuntra cykling genom anläggning av fler cykelvägar. Koldioxidbudget i början av mandatperioden i kombination med en långsiktig miljöplan.

Satsa på äldreomsorgen.

Äldreomsorgen behöver mer ekonomiska resurser för att klara ett ökande antal äldre. Utveckla konceptet god och nära vård. Ytterkläder till hemtjänstpersonal. Ska ses som arbetskläder och personalen ska slippa använda sina privata ytterkläder under arbetstid.

Fortsätt med satsningar på skolan

Trots goda resultat behöver vi se till att alla barn och unga går ut med godkända betyg. Satsa på skolnärvaro till 100%. Jobba intensivt mot alla former av våld i skolan. En skolmatsal för Mariedalskolan.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi inser att det krävs ett samarbete. Vi kan konstatera att samarbete med S har fungerat bra och att vi har gjort mycket tillsammans. Vi vill leda kommunen i en hållbar framtid, men det är för tidigt att säga nu, vi väntar till efter valet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Timrå

Det ska bli lättare att få bygglov i strandnära områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Kraven på en rättssäker prövning kvarstår och en kommun bör ta ställning för eller emot gentemot ett visst markområde. Anser också att kommuner och det närboende ska ha rätt till ekonomisk ersättning. Även produktionsbaserad ersättning.

Kommunen ska bygga en matsal på Mariedalsskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Självklart. I förslaget till budget lyfter vi fram område kring Vivstahöjden/Mariedal med bl.a. behovet av en matsal och en ny förskola.

Kommunen och regionen ska samarbeta om vården i ett nytt bolag

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi vill se ett större samverkan mellan regionen och kommunen och med en verklig personcentrerad vård och omsorg. Vi ska tillsammans göra det som är bäst för patienten/brukaren.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Enligt skollagen ska serveras näringsriktig mat i skolan. Det är endast positiv att i skolan serveras en varierad kost. Det finns redan två köttfria dagar i skolan.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Arbetstidsförkortning med bibehållen lön behövs för att ha en hållbar arbetsmarknad framför allt inom äldreomsorgen. Flera ska orka jobba kvar till pension och hinna med livspusslet samt fritid. Vi ska vara mer attraktiva som arbetsgivare och detta kan vara ett komplement till andra åtgärder i arbete med kompetensförsörjning.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Grundläggande kunskaper i språket behövs, perfekt svenska är inte nödvändigt. Vi ska som arbetsgivare hjälpa personer vidare i sin utveckling. Ett språkutvecklingsprojekt, visar redan nu positiva effekter. Deltagarna fördjupar sina kunskaper i vårdsvenska. Inget införande av onödiga administrativa uppgifter. Alla behövs för att klara välfärden.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi ser behovet av fler bostäder för olika målgrupper till rimliga hyror så att exempelvis ungdomar, äldre har råd med. Den statliga finansieringen ska öka för att kunna bygga bort bostadskrisen.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Äldreboenden och hemtjänst ska drivas i kommunal regi. Privatiseringar har generellt inte visat en bättre kvalitet och kontinuitet.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Antal nyanlända flyktingar (anvisningar) till Timrå är endast ett fåtal individer per år (kan bli annorlunda nu p.g.a. kriget i Ukraina). Människorna kommer från svåra förhållanden och för oss är det självklart att ta emot dem i vår kommun. I framtiden är också arbetskraft för kommunen och näringslivet. Det bra att använda sig av den nationella fördelningsnyckeln.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: En bra utbildning är en rättighet och skolan är inte lämplig för affärstänkande. Vinstjakten hör inte hemma i skolsystemet och skolvalet har inneburit segregation. Detta vill vi inte för Timrås elever. Det finns inga privata skolor i Timrå och vi kommer att verka för att inte införa marknadsskolan i vår kommun.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Kulturen, i sina olika former, ska vara tillgängligt och ska ha en självklar plats i skolan, fritidsgårdar och olika mötesplatser.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Det vi behöver för att klara välfärden. Samtidigt som staten genom skatteutjämningssystem måste jämna ut skillnader mellan kommuner. Alla i landet måste kunna få samma grundtrygghet och erbjudas nästan samma välfärd utifrån befolkningsmängd och dess egenskaper.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Timrås val:

 • Erbjuda gratis ytterkläder till hemtjänstpersonal
 • Utöka turerna i kollektivtrafiken på landsbygden
 • Öka den medicinska kompetensen för att ge vård i hemmet

Så svarar V: Sysselsättning och integration