Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Tidaholm

Varför ska väljarna rösta på er?

Du som vill ha en politik för att förhindra klimatkatastrofen, skapa nya jobb i hela landet, förbättra trygghetssystemen och stärka välfärd, jämlikhet och jämställdhet, rösta på Vänsterpartiet!

Våra viktigaste lokala förslag

En jämlik skola för alla

Där skola och förskola erbjuds måste vi leva upp till barnkonventionen och erbjuda en likvärdig utbildning och omsorg för alla. Barnens bästa går främst.

Äldreomsorg

Vi måste förnya äldreomsorgen, det ska finnas olika verksamheter så som seniorboende, trygghetsboende, demensboende, sjukhem m.m. Vi måste ge utrymme för en valbarhet!

Miljö och klimat

Att som individ försöka minska sin klimat- och miljöpåverkan är bra, men det kommer aldrig att räcka. Det är upp till politiken att göra det enkelt att ta de miljövänliga valen samtidigt som vi måste ställa krav på de som faktiskt kan påverka på riktigt.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej, inte i skrivande stund.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi ser gärna ett fortsatt samarbete med S.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD pga att vi har så skilda åsikter och då blir ett samarbete svårt.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Tidaholm

Fröjereds skola ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi prioriterar kvalitet på undervisningen, barnens bästa och personalens arbetsmiljö.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vårt kommunala bolag behövs för att det ska finnas bostäder till alla. Vi ser inte att samhället utvecklas mot ett jämställt samhälle om privatisering är grundstommen.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vi vill var en attraktiv arbetsgivare. Trygghet på arbetsmarknaden är bland annat att alla ska orka jobba hela vägen fram till pension.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi politiker är folkvalda och ska då ta ansvaret att ta beslut även i frågor som är obekväma.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det ska finnas en trygghet för de äldre att de ska kunna göra sig förstådda och få den hjälpen de efterfrågar.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Det ska finnas bostäder till alla i bostadsområden med blandade bostadsformer.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Privatisering innebär en vinstjakt vilket blir en försämring av kvalitén och tryggheten för de äldre. Det kan vi aldrig acceptera.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är politikens ansvar att se till att det är enkelt att vara miljövänlig. Vi ska göra allt för att underlätta den gröna omställningen.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Det ska inte vara ett val, det är en självklarhet att man hjälper människor på flykt.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Vi har ingen privatisering och ska ej ha det heller.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Kulturen är inte bara en trevlig upplevelse utan också ett viktigt förebyggande och främjande arbete med tillhörighet och psykisk hälsa. Den oberoende kulturen är viktig för vår yttrandefrihet.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vi har lagt en budget där det inte behövs någon skattehöjning det är dock viktigt att varje skattekrona ska komma tillbaka till Tidaholmarna.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Tidaholms val:

 • Bygga ett trygghetsboende för äldre
 • Minska barngrupperna på kommunens förskolor
 • Servera mer ekologisk mat i skolorna