Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Svenljunga

Våra viktigaste lokala förslag

Politikervillkor

Att kombinera fritidspolitikerrollen med förvärvsarbete är tufft. Därför föreslås redan i april föreslå att berörda nästan mandatperiod i begränsad omfattning, förutom befintlig rätt till ledighet för sammanträden o likn, ska ges rätt till ledighet från sina värv och kompenseras för förlorad arbetsförtjänst. Syftet är att komma till rätta med den skeva åldersrepresentationen.

De ungas hälsa

Håll i och stärk samarbetet mellan Socialförvaltningen och Barn- och Utbildningsförvaltningen, syftande till att stärka de ungas hälsa och skolresultat.

Hela kommunen – En levande landsbygd och kom ihåg den södra delen

Där marknaden sviker behöver det offentliga gå in och stötta, gärna i samarbete med ideella krafter. Staten behöver ta ett större ansvar!

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Svenljunga

Fler bostäder ska få byggas på strandskyddade områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Översvämningsrisken negligeras och jordbruksmark riskerar att förintas

Försäljningen av tingshuset i Svenljunga ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vad folk äter ska inte bli moralkakor

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Mitt egentliga svar är vet ej!

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Tokigt formulerad fråga, skulle kunna ha någon relevans om alla som inte har svenska som första språk först får hjälp att lära sig svenska

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Går ann så länge de är idéburna och inte drivs av att göra stora överskott

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Det finns inga sådana idag

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Svaret givet av nödtvång, så länge skolan står och faller med hur mycket kommunen kan skjuta till blir det svårt med skattesänkningar

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Svenljungas val:

 • Anställa fler behöriga lärare
 • Planlägga fler bostadstomter
 • Utöka elevhälsan i kommunens skolor