Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Surahammar

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är ett parti för alla medborgare i kommunen! Vi vill få kommunen att växa och trygga våra barns framtid! Trångboddheten i skola och förskola måste byggas bort snarast möjligt. Barn och ungdomar måste få en meningsfull fritid med öppna fritidsgårdar. Våra äldre ska ha en värdig ålderdom. Hemtjänst som hinner stanna och prata, ta en kort promenad mm. Se över scheman inom äldreomsorgen.

Våra viktigaste lokala förslag

Barnens mående i skolmiljön.

Vi kommer driva frågan om våra barns mående i skolan. Det behöver satsas betydligt mer på elevhälsoteam, kuratorer och psykologer som kan hjälpa barnen må bättre och förhoppningsvis ger det godkända betyg för att kunna bli behörig för gymnasiestudier.

Meningsfull fritid hos våra barn.

Vi kommer strida för att fritidsgårdarna ska vara öppna betydligt mer än idag. Vi kommer även försöka få fritidsgårdarna att finnas i andra lokaler än i skolmiljö. Har barnen en meningsfull fritid så tror vi det kommer påverka måendet och skolarbetet positivt.

Mindre barngrupper i förskola och skola.

Vi har i våran kommun för stora barngrupper i skola och i förskolan, om barnan ska kunna bli sedda och få likvärdig undervisning och uppmärksamhet måste både lokaler och storlek på barngrupperna anpassas. Detta kommer påverka barnens hela skoltid och deras mående.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill naturligtvis vara med och föra kommunen framåt genom att ha viktiga poster i nämnder och styrelser. En röd majoritet förstårs.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Rent idiologiskt är Sd en omöjlig samarbetspartner.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Surahammar

Kommunen ska lösa bostadsbristen genom att prioritera villabebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Klart villatomter måste skapas men prioriteten måste ligga på flerfamiljshus.

Det kommunala bostadsbolaget ska vara kvar i kommunal ägo

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig En självklarhet för oss inom Vänsterpartiet.

Kommunen ska bygga en ny mellanstadieskola i Surahammar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vi måste få bort trångboddheten i skolan och samtidigt minska barngrupperna, en ny skola är ett måste.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Barnen ska ha mat som dom äter oavsett det är kött eller inte.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Arbetsbördan har blivet större under årtionden med en åldrande befolkning. Ska personalen orka måste arbetsdagen minska till 6 tim.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Migrationsverket måste fördela platser rättvist bland alla kommuner, då kan det inte bestämmas i varje kommun.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Just nu är platsbristen stor inom förskolan och då är privat ett komplement.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: En viktig del för medborgarna.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Så länge kommunen gör överskott behövs ingen skattehöjning.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Surahammars val:

 • Anställa fler behöriga lärare
 • Minska barngrupperna i skola och förskola
 • Utöka öppettiderna på fritidsgårdar