Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Sunne

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi arbetar för alla kommuninvånares intressen. Vi vill stärka den kommunala servicen och sätta stopp för nedskärningar inom skola, vård och omsorg.

Våra viktigaste lokala förslag

Förebyggande vårdinsatser

Sunne kommun har under senare år monterat ner förebyggande vård i syfte att spara pengar. Vi menar att detta är kontraproduktivt och skapar mänskligt lidande. Vi vill därför ta initiativ till att förbättra situationen för bl a missbrukare efter behandling som vill skapa ett bättre liv för sig och sina anhöriga. Socialtjänsten behöver få mer resurser för att kunna genomföra sitt uppdrag.

Lokal elproduktion

Vi ser problem med Sveriges elproduktion och överföringskapacitet som behöver ökas dramatiskt om vi ska klara våra klimatmål. Detta innebär att vår lokala elproduktion behöver stärkas i takt med att industrin och transportsektorn blir mer beroende av el. Vi vill ta initiativ till informationsinsatser för att uppmuntra investeringar som leder till ett hållbart samhälle.

Barn och ungas hälsa och välbefinnande

Vi vill satsa på våra barn och unga i kommunen genom att rusta upp skolgårdarna, öka anslaget till elevhälsan och få mer grönt och närproducerat på tallriken under skollunchen. Att satsa på elevhälsan betyder mycket för att kunna hjälpa barn och unga som lider av psykisk ohälsa. En vegetarisk dag i veckan gynnar både den egna hälsan och miljön.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej, vi är överens med partiet på riksnivå.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi skulle vilja se en rödgrön majoritet med starka vänsterinslag där vi samarbetar med miljöpartiet och socialdemokraterna. Vi vill stärka den kommunala demokratin genom att återgå till nämndorganisation. Detta ger medborgarna mer inflytande och möjlighet till engagemang och insyn om vad som händer i kommunen.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna kommer vi aldrig att styra tillsammans med.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Sunne

Kommunen ska planlägga områden för ny vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vänsterpartiet är för att öka grön elproduktion. Det är viktigt att kommunen styr var dessa områden ska vara så att de ger bästa effekt till minsta störning.

Ett badhus ska byggas i Sunne

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi ser detta som en komplicerad fråga. Vi är positiva till att ett badhus skulle innebära en bra service för kommunens invånare och att det skulle göra det möjligt att erbjuda kontinuerlig simundervisning för elever inom grundskolan. Problemet är kostnaden, båda att bygga det och att driva det. Enligt oss har kommunen har många andra områden som måste prioriteras.

Kommunen ska bygga en ny vägbro över Frykensundet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Kostnaden för en ny vägbro skulle påverka kommunens investeringsbudget under många år framöver vilket skulle innebära att många andra områden skulle bli lidande. Vi vill satsa på skola, vård och omsorg samt att rusta upp lokaler som har varit eftersatta alltför länge. Vi anser inte att kommunen ska betala bron och vill undersöka möjligheten till att hitta investerare på riks- eller EU-nivå.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi ser detta som ett bra förslag av flera anledningar. Idag finns det gott om växtbaserade proteinkällor som både smakar bra och gynnar hälsan. Att minska våra koldioxidutsläpp genom att servera mer grönt är en annan vinst.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi tycker att samhällsnyttan ska styra. Det viktigaste är inte vem som styr bolaget utan hur det styrs.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi är positiva till förslaget och vill gärna införa sex timmars arbetsdag på prov i någon enstaka verksamhet och sedan utvärdera resultatet. Detta skulle göra yrket inom den verksamheten mer attraktivt samt förbättra arbetsmiljön.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi ser inte någon nytta med folkomröstningar eftersom de bara är vägledande och sällan leder till något reellt inflytande. Vi vill istället se att fler kan engagera sig inom kommunpolitiken genom ett återinförande av nämndorganisation.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi ser det som ett ganska bra förslag under förutsättning att det handlar om grundläggande kommunikation som krävs för yrket.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi är för att alla ska ha råd med en bostad, oavsett inkomst. Det är genom bostadsbolaget vi sköter vår bostadsförsörjning.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är rationellt att hålla ihop den verksamheten inom en liten kommun som Sunne. Vänsterpartiet är helt emot att privata företag inom välfärden ska ta ut vinster, men vi vill inte förbjuda dem från att driva verksamheter.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det finns ett stort behov av laddstolpar och vi ser att det gynnar såväl kommunens invånare som besöksnäringen. Ur ett klimatperspektiv handlar det om att uppmuntra en grön omställning.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Nyanlända flyktingar ska placeras ut av staten på ett solidariskt sätt med hänsyn till olika kommuners förutsättningar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vi är för att alla barn ska erbjudas en likvärdig skola och inom vår kommun är kommunen bäst lämpad som huvudman.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Sunne kommun lägger alldeles för lite pengar på kultur. Vi vill att kultur värderas högre och blir en egen förvaltning, inte klumpas ihop med näringsliv.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vår nuvarande kommunalskatt behövs för att upprätthålla en god kommunal service.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Sunnes val:

 • Förstärka elevhälsan i kommunens skolor
 • Utöka bidragen till föreningar
 • Utöka förebyggande insatserna mot missbrukare