Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Sundsvall

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är ett parti att lita på. Vi tar ansvar för människors trygghet. Vi vill se en stark och trygg välfärd, där människor kan känna tillit till att skolan funkar. Där vi gemensamt ställer om för att klara klimatkrisen och där vi ser till att människor har ett arbete att gå till.

Våra viktigaste lokala förslag

vi bygger Sundsvall hållbart

Klimatkrisen är akut och vi behöver lösa den. Liksaså behöver Sundsvall fler arbetstillfällen. Vi behöver bli en klimatneutral kommun där klimatsmart industri finns. I vår kommun ska kollektivtrafiken vara attraktiv och billig, bostäder ska byggas i trä och vi tillsammans ska ställa om vår kommun. 2030 ska vi vara en klimatneutral kommun med 5000 nya jobb.

En skola och förskola som bygger grunden

Sundsvall är hårt drabbade av marknadsskolan. Vi ligger på 15 plats av landets kommuner vad gäller antal elever som går på en friskola kontra en kommunal och det drabbar vår ekonomi hårt. Vi behöver en lagändring som inte gör det möjligt att bedriva skolor som aktiebolag. Genom detta förstärks vår egna ekonomi och vi kan på riktigt satsa på att se till så att ALLA elever får rätt stöd.

Ett Sundsvall som håller ihop

Vi vill se en trygg kommun där skillnader i levnadsvillkor utjämnas. Alla oavsett kön, plånbok eller vilken del av kommunen man bor i ska ha ett bra liv. Vi föreslår därför bla lördagsöppna fritidsgårdar, gratis lovaktiviteter för barn, rätt till utökade vistelsetiden för barn i förskolan (från 15 till 30 timmar för barn till arbetslösa och föräldralediga) och billigare kollektivtrafik.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi ser framför oss ett samarbete med Socialdemokraterna och Centerpartiet i kommunen.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Sundsvall

Kommunens mindre skolor ska vara kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi har ett landsbygdspolitiskt program i kommunen som vi värnar om. Där slår vi fast att det ska finnas skolor i alla kommundelar och det avser vi fortsätta leva upp till.

Ordningsvakter ska anlitas i fler otrygga områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi tror inte att det är ordningsvakter som skapar trygghet utan trygghet skapas genom att människor har ett arbete att gå till, trygga platser att vara på tex. fritidsgårdar eller andra fritidsaktiviteter. Vi satsar också på en mer närvarande socialtjänst i bostadsområdena.

Fler åtgärder ska införas för att göra Sundsvall klimatneutralt

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Klimatet är vår tids stora ödesfråga och vi måste se till att göra åtgärder snarast för att göra Sundsvall klimatneutralt. Det handlar om satsningar på kollektivtrafik, solel, klimatsmart mat och hållbara bostäder och kommunala byggnader.

Barn till föräldralediga och arbetslösa ska få rätt till mer tid i förskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi driver frågan om att barn till föräldralediga och arbetslösa ska ha rätt till 30 timmars förskola/vecka istället för dagens 15 timmar. Forskning visar att vistelsetid i förskolan hänger samman med tid i förskolan därför är detta viktigt för barnen.

Skolor med större behov ska få mer resurser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Dagens skolsystem med marknadsskola som innebär lika skolpeng för alla är inte rättvist. Det innebär att kommunala skolor missgynnas. De kommunala skolorna har fler barn med stora behov och behöver också kompenseras för det. Marknadsskolan ska också bort, det ska inte vara möjligt att göra vinst på barns utbildning.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi har 6 timmars arbetsdag för vissa socialsekreterare i kommunen redan idag och det vill vi även införa på äldreboenden.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Självklart behöver anställda kunna tillräcklig svenska för att arbeta inom äldreomsorgen men om ett test är det bästa sättet att verifiera detta är vi tveksamma till.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Ska vi fortsätta ha friskolor, vilket vi inte tycker, är det rimligt att även de ska ta emot nyanlända.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi har en brist på hyreslägenheter i vår kommun och det behöver byggas mer.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi behöver bli fler medborgare i Sundsvall.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vi vill avskaffa marknadsskolan, det ska inte vara möjligt att göra vinst på barns utbildning. Pengarna ska gå till elever och lärare, inte aktiebolag.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Ett rikt kulturliv är viktigt för en attraktiv stad och den behöver vara tillgänglig för såväl barn och unga som äldre. Vi anser att vi ligger på en ganska bra nivå idag.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vi ser att det behövs mer pengar på sikt för att finansiera välfärden, men de pengarna behöver komma från staten genom höjd skatt för de rikaste. Inte genom höjd kommunalskatt i en kommun som vår där vi redan har relativt höga skatter.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Sundsvalls val:

 • Erbjuda fler gratis lovaktiviteter
 • Erbjuda gratis arbetsskor i vård- och omsorgsyrken
 • Hålla fritidsgårdar öppna på lördagar