Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Strängnäs

Varför ska väljarna rösta på er?

För att vi tar ansvar för att politiken levererar en trygg välfärd. Att alla har ett hem, ett arbete, vård som finns där när det behövs och en skola som kan möta individens behov av stöd för att utvecklas och lära är grundläggande i ett välmående solidariskt samhälle. Vi vill även att Strängnäs kommun ska ligga i framkant, med konkreta åtgärder för en stegvis klimatomställning.

Våra viktigaste lokala förslag

Ökad bemanning i omsorgen och 6 timmars arbetsdag

Det ska bli attraktivt och hållbart att jobba inom omsorgen. Det behövs personal som vill och orkar stanna i hemtjänsten och på boenden. Det är en del av en god cirkel att skapa kvalitet på omsorgen och en bra livssituation för de som tar emot omsorg, samt en bra arbetsmiljö och givande utvecklingsarbete. En god bemanning med tillsvidareanställd personal som jobbar 6 timmar per dag ger detta.

Kommunala miljöinsatser som gör att näringsliv och invånarna kan nå klimatmålen

Avgiftsfri, behovsstyrd och biljettlös kollektivtrafik samt cykelbanor mellan kommundelarna bidrar till minskade utsläpp och social hållbarhet, för pendlare, invånare utan bil och barnfamiljer. Utbyggd laddinfrastruktur i alla kommundelar, samt vätgassatsning och solceller på kommunala tak för fossilfri el. Det ger grund för hållbara transporter, framtidens industrisatsningar och fler lokala jobb.

Större andel strukturellt stöd till skolorna och en genomgripande elevhälsa

Bristande åtgärder för att motverka den kraftiga socioekonomiska segregationen mellan kommunala skolor och friskolor ger idag skolresultat som medför att för många elever inte får fullständiga betyg. En större andel strukturellt stöd till skolorna och en utbyggd genomgripande elevhälsa behövs för mer likvärdig skolgång för alla elever. Det ska gå att lita på att alla skolor ger tillräckligt stöd.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej! Det finns ingen kommunpolitik som partiet förespråkar centralt där vi har en annan åsikt. Vår politik utgår liksom på riksnivå från partiets partiprogram och vision.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill ha en ny majoritet som inte är nuvarande oheliga allians mellan M och S. En majoritet där vi ingår i styret eller i ett budgetsamarbete. Vi kan tänka oss en majoritet bestående av ett stort antal partier som stöd till S, men för att vi ska ta plats i en majoritet krävs att vi får igenom delar av vår politik. Det skulle vara katastrofalt för Strängnäs att få en majoritet där SD ingår.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Strängnäs

Personer som har hemtjänst ska själva få välja vilken aktör de vill anlita

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi vill att det ska vara kommunal hemtjänst.

Alla kommuninvånare över 85 år ska garanteras plats på ett äldreboende

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är viktigt på grund av ensamhet och ålder. Det borde inte behöva prövning då. Däremot måste det finnas tillräckligt med platser så att det inte blir en undanträngning av yngre med större behov.

Kommunen ska verka för att alla orter knyts ihop med cykelbanor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: För att det ska gå att använda cykeln som transportmedel så måste det bli en säkrare transport. Det ger mer möjligheter för barn och ungdomar att röra sig självständigt och för bilförare att ställa sin fossilbil ibland.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Omsorgen måste bli mer attraktiv som arbetsplats samt en arbetsplats där man orkar och vill stanna i flera år. Det är ett tungt arbete där kvalitet också skulle gynnas av kortare arbetstid.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Nyttan för kommunen är avgörande. Exempel ska måltidservice inte öppna café för alla men måste kunna erbjuda cafétjänster till besökare på särskilt boende.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Som rådgivande och i viktiga frågor där politiken är väl involverade och drivande. Det kan vara ett naturligt sätt att inhämta synpunkter från invånarna om det blir ett mer aktivt sätt och kanske med mer effektiva sätt att rösta så att fler lämnar sin röst.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är idag kösystemet som hindrar friskolor från att ta emot nyanlända elever. Kösystemet ska tas bort och då kan även nyanlända komma till en friskola.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Marknaden levererar inte billiga hyreslägenheter, något som det finns ett stort behov av. Då får den kommunala allmännyttan göra det. Det gäller också att kommunen inte ska bidra till att renovera till för hög standard för att få upp hyran.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Nej, att ta hand om nyanlända flyktingar är en nationell skyldighet där varje kommun ska bidra efter sin förmåga. Det är förmågan som bestämmer och inte kommunens eget val

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det behövs publika laddstolpar. Däremot ska kommunens fokus vara på att skapa laddning hemma i bostaden vid kommunägda bostäder och vid kommunens fastigheter. Det borde också finns en satsning på kollektivtrafiken.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Det ska inte finnas privata företag inom skolan. Det finns idag enstaka skola som är företagsdriven.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Kulturen gör en kommun och den kommunala demokratin mer levande. Det ger invånarna ett värde som inte kan lämnas till kommersiella företag att leverera.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Frågan är knasig. Skattenivå är inte ett självändamål. Vi vill kunna finansiera den service vi behöver och driva den effektivt. Det ger ett skattebehov med en skatt som är marginellt högre än dagens nivå.

Vilka insatser ska Strängnäs kommun prioritera inom den kommunala skolan?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Strängnäss val:

 • Lägga mer resurser på att förebygga mobbning
 • Lägga mer resurser på elever i behov av stöd
 • Öka resurserna till elevhälsan

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Strängnäss val:

 • Alla lämpliga kommunala fastigheter ska förses med solceller
 • Införa en maxgräns för hur många anställda en hemtjänsttagare ska möta
 • Lägga mer resurser på fritidsaktiviteter för unga