Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Solna

Varför ska väljarna rösta på er?

Medan andra partier lovar mer än de levererar så håller Vänsterpartiet vad vi lovar. Vi lovar ett slut på nedskärningarna i Solnas välfärd, mer förebyggande socialt arbete, fler hyresrätter och ett stärkt miljö- och klimatfokus. Vi är det parti som lägger allra mest pengar på förskola, skola, äldreomsorg och klimatinvesteringar för att ge våra äldre och unga ökad trygghet och en hållbar framtid.

Våra viktigaste lokala förslag

Klimat

Gå mot en hållbar omställning

Skola

Värna den kommunala skolan, stoppa nedläggningar, rätt till särskilt stöd

Trygghet

Alla ska känna sig trygga och välfärdssystemet behöver fånga upp de som har det svårast.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej, vi driver ju olika frågor på olika politiska nivåer så det finns ingen anledning att inte vara överens. Enskilda medlemmar kan däremot ha åsikter som går emot partilinjens.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill i första hand se ett rödgrönt styre där vi ingår, men kan tänka oss att styra med flera olika partier beroende på vilken politisk inriktning som ligger till grund för styrets vision och beslut.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna och Moderaterna.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Solna

Kommunen ska ta fram en egen koldioxidbudget för att minska utsläppen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig En hållbar omställning kräver att vi tar vårt ansvar och inte släpper ut mer än vi har råd med. En koldioxidbudget är ett bra verktyg för att säkerställa detta, och därför har vi lagt förslag om detta i fullmäktige.

Alla unga i kommunen ska garanteras en bostad senast året de fyller 25 år

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Kötiden till en hyresrätt i Solna är 13 år för att det har byggts så få hyresrätter. Vi vill bygga fler billiga och klimatsmarta hyresrätter så att unga har råd och möjlighet att flytta hemifrån.

Kommunen ska bygga en multiidrottshall intill Solnahallen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Solna växer och allt fler vill idrotta men bristen på anläggningar och hallar gör att många tvingas bort. En ny multisporthall skulle göra att åtminstone 15-20 idrotter skulle kunna ta emot fler idrottsutövare, och området kring Solnahallen är ett lämpligt område att bygga på. Vi har haft med förslaget om att bygga en ny multisporthall i vår skuggbudget under hela denna mandatperiod.

Kommunen ska verka för att minska skatteutjämningen till andra kommuner

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Solna har ett unikt demografiskt läge med få gamla och få unga samtidigt som man har väldigt många invånare i arbetsför ålder, varav många dessutom har höga inkomster. Skatteutjämningssystemet har sina brister men det är rimligt att vi hjälps åt så att hela Sverige kan leva.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vår höga köttkonsumtion bidrar till klimatförändringarna och är dålig för hälsan och måste därför minska. Vi vill se högre kvalitet på den vegetariska maten som idag serveras i skolorna och att den totala köttkonsumtionen i skolorna ska halveras, men det behöver inte ske just genom två köttfria dagar.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vinstjakten, snarare än driftsformen, är problemet med privata företag i äldreomsorgen. Äldreomsorgen ska vara till för de äldre, inte styras av jakten på vinster åt bolagsägare. Solna ska ta tillbaka mer äldreomsorg i kommunal regi, och de kommunala verksamheterna kan självklart ha olika profiler och inriktningar.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Att kunna göra sig förstådd på arbetet är en förutsättning för att kunna kommunicera med de i behov av äldreomsorg och hemtjänst, samt för att kunna ta tillvara på sina rättigheter hos arbetsgivaren. Tillräckliga språkkunskaper måste därför säkerställas vid en nyanställning, men behöver inte ske genom ett specifikt språktest.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Skolsegregationen är ett enormt problem och därför måste den kommunala skolan stärkas. 7 av 10 friskolor har inga nyanlända elever, medan motsvarande siffra i de kommunala skolorna är 1 av 20. Det ger skolorna helt olika förutsättningar. Friskolor ska inte kunna neka elever som behöver extra stöd, oavsett anledning.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: För många Solnabor idag är det i praktiken omöjligt att skaffa en elbil då laddningsmöjligheterna är ytterst begränsade. Solna behöver ta ett betydligt större ansvar för att bygga fler laddstolpar, inte minst på boendeparkeringsplatser, så att fler Solnabor kan välja en mer klimatsmart bil.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Antalet flyktingar styrs av krig och humanitära katastrofer i världen, och att söka asyl är en mänsklig rättighet som vi måste upprätthålla. Självklart ska Solna och resten av kommunerna i Sverige alla ta sin del av ansvaret i att ge människor på flykt trygghet. Ingen kommun ska kunna neka till att ta emot flyktingar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Skattepengar ska gå till elever och personal – inte till skolföretagens vinster. Skolan ska styras för att ge eleverna så bra utbildning som möjligt, inte efter vad som ger mest vinst till ägarna. Friskolorna har ett mindre omfattande ansvar än vad kommunerna har men får samma skolpeng. Det gör att varje enskild friskola som etableras i kommunen urholkar resurserna till den kommunala skolan.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Solna är en av de kommuner som lägger allra minst på kulturen. Med mer resurser skulle vi bättre kunna bevara vårt kulturarv, sänka avgifterna i kulturskolan, ha mer offentlig konst och mycket annat.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vänsterpartiet vill stärka våra välfärdsverksamheter och anställa fler barnskötare, lärare och omsorgspersonal genom en skattehöjning på 60 öre. Det motsvarar 180 kr/mån för den som tjänar 30 000 kr. Solna skulle då fortfarande ha en av Sveriges absolut lägsta kommunalskatter men verksamheterna skulle få pengarna de behöver.

Vilka förslag om skolan ska Solna kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Solnas val:

 • Höja skolpengen till motsvarande nivå som i grannkommunerna
 • Lova att inga fler kommunala skolor ska läggas ner
 • Öka lärartätheten

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Solnas val:

 • Slopa avgifterna i kulturskolan
 • Utveckla och bevara grönområden och parker
 • Öka antalet kommunala feriejobb till skolungdomar