Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Söderhamn

Varför ska väljarna rösta på er?

Vill prioritera äldre- och funktionshinderomsorgen, skolan och det sociala arbetet, inte minst när det gäller narkotikadödligheten i kommunen. Arbetslösheten ska minska, och barnfattigdomen ska bekämpas. Vi har visat under mandatperioden att vi lägger de skarpa förslagen och finansierar våra satsningar på riktigt, även om de stoppas av Alliansen och SD. Vi pratar inte bara om detta – vi agerar.

Våra viktigaste lokala förslag

Bekämpa barnfattigdomen

Vi behöver utjämna klyftorna på riktigt. Kommunal service ska vara lika för alla barn. Avgiftsfri kulturskola och avskaffad 15-timmarsregel i förskolan är viktigt. Enorma satsningar på fler jobb, utbildning och förebyggande arbete med tidiga insatser. Skolsegregationen behöver lösas både med mer pengar till skolan och nya upptagningsområden. Grunden är att alla skolor ska vara de bästa skolorna.

Förstärk välfärden

Den som är i behov av hemtjänst ska vara trygg med att den möter personal som har tid för ett mänskligt bemötande och kontinuitet. Minutstyrningen avskaffas. Fler kollegor inom äldreomsorgen innebär också fler boendeplatser på demensboenden. Vi vill också satsa på arbetsvillkoren inom välfärden genom sänkt arbetstid med bibehållen lön. Vårt mål är att införa sex timmars arbetsdag.

Minska arbetslösheten

Genom satsningar på både grundskola, vuxenutbildning och socialt arbete samtidigt som vi lyfter det lokala näringslivet med lokala upphandlingar av varor och tjänster - med schyssta villkor. Bygget av ett grönt samhälle kräver också massiva investeringar som kommer innebära många nya gröna jobb. Vi måste våga satsa, inte spara oss in i framtiden.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi är socialister och feminister på ekologisk grund. De som ofta ligger oss närmast i kommunpolitiken är Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Vi har styrt tillsammans tidigare. I valrörelser låter det som att alla partier vill satsa på vård, skola och omsorg. När det väl gäller har vi i Vänsterpartiet fått stå där ensamma. Ett starkt Vänsterparti är avgörande för en stark välfärd.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kommer aldrig styra tillsammans med Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Söderhamn

Kommunen ska säga ja till kustnära vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi vill att Söderhamn ska vara med i omställningen till ett grönt samhälle. Vi är positiva till mer grön energiproduktion i vår kommun. En förutsättning är att satsningarna också innebär ekonomisk kompensation till kommunen och att det leder till arbetstillfällen för kommunen. Helst skulle vi vilja att vi tillsammans äger viktig samhällsviktig infrastruktur.

Övervakningskameror ska sättas upp på gågatan i Söderhamn

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi tycker att det är fel att använda skattepengarna till fler kameror längs gågatan i stället för att satsa på civilsamhället, socialt arbete och förebyggande arbete mot framför allt narkotikadödligheten. Söderhamn behöver en samhällsplanering för trygghet och säkerhet i hela kommunen. Den upplevda otryggheten i centrum löser man inte med kameror - den löser man med jämlikhet och sociala insatser.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Möjligheten för fler Söderhamnare att ta del av satsningarna i vår skärgård med båttaxi och vandrarhem på våra skärgårdsöar är jättebra. Vi vill se mer satsningar på skärgården. En tillgänglig skärgård med bra bryggor, information och sopsortering. Marknadslösningar som privatiseringar och utförsäljningar kommer höja priserna och göra det mindre tillgängligt för Söderhamnarna.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Frågan är märkligt ställd. Det finns redan krav på de som får en anställning inom hemtjänst och äldreomsorg. Vid anställningsintervjun kontrolleras att den anställde har det som krävs för att påbörja anställningen.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Skattepengar avsedda för äldreboenden och hemtjänst ska gå till just äldreboenden och hemtjänst - inte till vinster för privata företag.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Föreningslivet behöver förstärkningar, kulturskolan behöver bli avgiftsfri och tillgänglig för alla barn. Vi behöver mer kultur för Söderhamnarna.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Att höja den kommunala skatten är verkligen inget självändamål. Vi är beredda att höja den om det krävs. Det har vi föreslagit under den tidigare mandatperioden. Om vi får en nationell politik som utjämnar orättvisorna på riktigt och fördelar skatten mer rättvist så kommer det inte behövas höjd kommunalskatt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Söderhamns val:

 • Avsätta mark för lokal och ekologisk matproduktion
 • Prioritera arbetet mot barnfattigdom
 • Utöka insatserna mot arbetslöshet