Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Skurup

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill vara den starkaste rösten i Skurups kommun för miljömässig och social hållbarhet, solidaritet och jämlikhet. Vi vill att skattemedel ska användas till det som skattebetalarna har betalt för: vård, skola, barnomsorg och kommunal service. Vi vill fortsätta bygga upp Skurup för att kunna lämna över ett tryggt samhälle till våra barn.

Våra viktigaste lokala förslag

Stopp för vinstjakt i välfärden!

En majoritet av svenska folket är emot vinstjakt i välfärden. Våra kommunala skattepengar ska gå till dem de är till för; barn, sjuka och gamla. Därför säger vi nej till privata företag som gör vinst på välfärden. Alternativa driftsformer tycker vi är okej, men inga vinstdrivande aktiebolag i vård och skola!

Dags för en hållbar arbetsmiljö i Skurups vård och omsorg.

Vi behöver vara rädda om den vårdpersonal vi har. Idag kämpar många med få sin tillvaro att gå ihop och alla orkar inte bli långvariga inom sitt yrke. Vänsterpartiet vill ta bort ohälsosamma "hälsoscheman" i vår kommun, sätta stopp för delade turer, se till att det finns rätt bemanning (även kallat överanställning), och erbjuda fast anställning istället för timanställning.

Rusta inför för framtiden - producera förnyelsebar energi i Skurups kommun

Vår energibehov inom kommunen ökar och vi behöver säkerställa energibehov för både näringsliv och boende inom kommunen. Det tycker vi bör göras via solceller, vindkraft till havs och på land, och biogas. Vi behöver även säkerställa att det finns möjlighet att lagra elen.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi har förtroendet att hantera lokala frågor. På detta område har vårt parti på riksnivå inga synpunkter.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Drömscenariot är att vi styr med egen majoritet. Men om detta inte besannas får vi se vilka andra partier finns i fullmäktige och göra det bästa av situationen.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi vet inte i dagsläget vilka partier får mandat att sitta i fullmäktige.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Skurup

Anslutningen till Sydvattens dricksvattennät ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Skurup har egna vattentäkter. En kombination av vårt egna vatten och Sydvatten ger förutsättningar för en bra vattenförsörjning till kommuninvånarna.

Odlingsbar åkermark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Att använda kvalitativ jordbruksmark till att bygga villor är inte längre försvarbart, varken ur miljö- eller ekonomisk synpunkt. Det pågående kriget i Ukraina är en väckarklocka på att vi måste skydda och hushålla med viktiga resurser som kan säkerställa vår överlevnad om det blir kris.

Kommunen ska säga ja till havsbaserad vindkraft utanför kusten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi måste ta krafttag kring energiförsörjningen. Att använda förnyelsebara energikällor belastar naturen och miljön mindre än andra alternativ.

Kommunen ska säga nej när vinstdrivande företag vill driva äldreomsorg

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Skattemedel ska användas till service för kommuninvånare, inte för att bli vinst hos företag. Kommunen bör i sina upphandlingar sätta upp kriterier att det är företag som låter överskott gå till utveckling av verksamheten, som blir aktuella till att ge anbud.

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vänsterpartiet i Skurup är för att samtliga elever och personal ska kunna visa ansiktet för allas trivsel och trygghet. Ett förbud är dock inte en fråga som står långt upp på vår prioriteringslista, vi anser att det är fullt tillräckligt med en rekommendation.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi har en positiv inställning till det. Skolmaten är viktig ur flera aspekter; kultur, njutning, hälsa, för lärandet men även ur en rättvisesynpunkt för barn som inte får så mycket mat hemma. Vi ser gärna mer satsning på god, näringsrik vegetarisk mat som blir uppäten, tillagad av skolans egna kockar.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Ja. Vi vet att många personer redan idag inte orkar jobba heltid och bli långvariga inom sitt yrke. Det finns flera tidigare försök i Sverige som gett positiva effekter på personalens hälsa och Vänsterpartiet Skurup la under den förra mandatperioden ett förslag om att utreda kostnaden om att införa sex timmars arbetsdag inom kommunen.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Självklart ska personal kunna prata med brukare och vårdtagare, men förslaget som sådant är till för att skapa en vi och dom-grupper inom hemtjänst och äldreomsorg.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vi tycker att man inte ska behöva vara rik för att ha tillgång till ett bra boende. Därför är det viktigt att kommunen ser till att bygga billiga hyreslägenheter för den som inte kan eller vill avsätta en större del av sin inkomst på en lägenhet, bostadsrätt eller hus. Detta är också en långsiktig investering i social hållbarhet.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Att ha publika laddstolpar som levererar grön el är en satsning på miljö och infrastruktur som bidrar till miljöomställning. Det ersätter inte kollektivtrafiken, men underlättar för den som måste färdas med bil och kan då välja ett relativt sett miljövänligare bilåkande.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Ansvaret att etablera och integrera i samhället kan inte enbart ligga på statlig nivå. Att ordna med bostad, skola och mycket annat sker på kommunal nivå. Om vår kommun inte ställer upp solidariskt, blir utmaningen större för andra kommuner. Vi tror på en solidarisk ansvarsfördelning mellan Sveriges samtliga kommuner.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Vi har inga privata skolor i Skurup och det ska vara så i fortsättningen också. Vi tycker inte att privata företag ska tjäna pengar på våra barns skolgång och inte heller få välja bort elever med större hjälpbehov. Därför vill Vänsterpartiet stoppa vinstuttag inom skolan. Våra skattepengar ska gå till våra barn och inte hamna i fickorna på privata företag.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Skurups kommun har haft som ambition att bygga ett all-aktivitetshus för att tillgängliggöra kultur för alla åldrar. Tyvärr har denna ambition fått bromsas för att andra investeringar i infrastruktur fått gå före. Vi anser att det snart måste vara kulturens tur att få sig ett lyft.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Medborgare betalar skatt för den service vi ska ge i enlighet med lag. De senaste mandatperioderna har kommunens ekonomi gått med överskott, samtidigt som kommunen brustit i en del av servicen. Vi ser ingen anledning till att höja skatten förrän vi skapat ett nytt system som fördelar och styr över den skatt vi redan fått in på ett effektivt sätt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Skurups val:

 • Avskaffa delade turer i kommunens äldreomsorg
 • Bygga fler cykelvägar i kommunen
 • Ersätta timanställning med fast anställning i äldreomsorgen

Så svarar V: Extra viktig Vi vill minska biltrafiken i tätorterna och även bygga ut cykelvägarna mellan kommunens olika orter.