Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Skinnskatteberg

Varför ska väljarna rösta på er?

Vänsterpartiet är ett feministiskt och grönt socialistiskt parti. I kommunen verkar vi för ökat bostadsbyggande, klimatpolitiken och bättre demokrati.

Våra viktigaste lokala förslag

Få fart på bostadsbyggandet

Bostadsmarknaden har stagnerat. Praktiskt taget ingenting har byggts de senaste tio åren. Kommunen måste bygga allmännyttiga hyreslägenheter och seniorboende. Mer bostäder är en överlevnadsfråga för kommunen.

Bättre lokal demokrati

Den representativa partidemokratin har chanserat till en prestigekamp. Det mörkas för mycket. Genomskinlighet för medborgarna och media. Den inre organisationen görs om med nya nämnder och förvaltningar för att förhindra en sådan maktkamp som paralyserade kommunen 2020-2021.

Ta ansvar för klimatet

Kommunen måste ta ansvar för klimatet. Fossildrivna bilar byts ut. En kommunal solpark. Solceller på kommunala byggnader. Förbättra lokal och regional busstrafik. Vi säger ja till vindkraft i kommunen.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

I första hand vill vi att Vänsterpartiet och Socialdemokraterna ska styra kommunen, men vi är beredda att samarbeta med alla partier utom Sverigedemokraterna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Skinnskatteberg

Bostadsbyggande ska tillåtas i strandskyddade områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Bostadsbyggande vid stränder kan tillåtas i begränsad omfattning. Allemansrätten och naturen måste skyddas.

Företag ska ges rabatt på mark, vatten och avlopp

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Viktigt att personalen kan kommunicera på svenska, men för det behövs inget test

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi är emot friskolor, men om de finns ska de förstås ha samma skyldigheter som kommunala skolor

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Egentligen inget alls eftersom inga privata skolor finns i kommunen. Vi vill att det ska förbli så.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Skinnskattebergs val:

 • Bygga ett seniorboende
 • Ge svaga elever mer extra stöd
 • Göra klimatanpassningar av vatten och avlopp