Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Sjöbo

Varför ska väljarna rösta på er?

Vänsterpartiet är partiet som gör skillnad för vanligt folk. Vi vill sänka el-, och sopavgifter, skapa fler träningsmöjligheter för föreningar anställa aktivitetspedagog för de äldre. Kort sagt så är det inte bara vackra ord men också konkret handling!

Våra viktigaste lokala förslag

Sänk avgifterna

Vi har väldigt höga avgifter på renhållning, elnät, bad, vatten etc. Avgifterna slår hårdast mot de med lägst inkomster. Dessa vill vi sänka. Vi vill också sänka avgifterna för baden, kulturskola, bio med mera. Kommunen gör stora överskott och avgiftssänkningar ger mer för vanligt folk än skattesänkningar

Bygg ny idrottplats

Vi har inte tillräckligt med träningstider och halltider för alla våra föreningar och vi har en låg grad av föreningsaktiva. Vi vill stötta både kultur och idrottsföreningar till mer aktiviteter

Flytta inte biblioteket

Majoriteten vill göra om bibliotek/kulturhus till kontorslokaler och bygga ett nytt bibliotek till en kostnad på flera miljoner. Den mest centrala byggnaden i Sjöbo ska inte bli kontor utan vara meröppet som idag och vara med och skapa ett levande centrum. Vi vill istället utveckla biblioteket med någon servering och använda de miljonerna ett nybygge kostar till vi använda till viktigare saker.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Den rödgröna sidan tar över styret.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi har ingen gemensam politik med högerpartier som Kd, M, Sd och L

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Sjöbo

Det planerade bygget av ett nytt bibliotek i Sjöbo ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Många miljoner i onödan och det dödar centrum som vi vi istället vill utveckla

Ett motprestation ska krävas av nyanlända som får försörjningsstöd

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det ska inte gälla olika regler för olika människor.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi behöver en mångfald inom flera sektorer. Sedan vill vi avveckla ex Sjöbohem som bolag och skapa en fastighetsavdelning för att spara pengar och administration.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi ska varje dag ha god vegetarisk mat så att fler elever väljer vegetariskt.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi behöver bli bättre arbetsgivare och detta är ett bra förslag som minskar sjukfrånvaro och utslitningar.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Digitalisering skapar möjligheter till mer demokrati!

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi ska se till att alla kan eller lär sig prata svenska bra, men vi har stora rekryteringsproblem.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Billiga hyresrätter är det som fattas mest på bostadsmarknaden i Sjöbo. Många unga har svårt att hitta lägenheter i Sjöbo kommun.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Inte en äldre, inte ett barn, inte en enda sjuk ska säljas ut på offentliga upphandlingar i vår kommun. Äldre är inte varor och våra skattepengar ska gå till omsorg och inte vinster!

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Ska elbilar slå igenom i mindre kommuner måste kommunen starta igång. Det kan långsiktigt också ge kommunen ekonomiska fördelar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Sjöbo kommun tar emot få flyktingar och vi har en bra integrationsverksamhet.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Det kostar många miljoner extra ed privatskolorna som skulle kunna gå till verksamheten istället. Dessutom skapar segregationen sämre skolor för alla.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Sjöbo lägger lägst andel på kulturen i Sydöstra Skåne och lägre än snittet. Vi har många kulturföreningar och studieförbund som vi kan stötta till ännu mer verksamhet.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Så länge Sjöbo kommun går med överskott vill vi hellre sänka avgifter som ger större skillnad för vanligt folk.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Vänsterpartiet Sjöbo har hoppat över denna fråga