Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Simrishamn

Varför ska väljarna rösta på er?

Vänsterpartiet är det enda socialistiska partiet i fullmäktige som dessutom är feminister och driver en viktig klimat- och miljöpolitik. Vi vill ta tillbaks välfärden t.ex. skolor och vård där ägarnas vinster kommer först. Vi vill ha "verkstad" av både klimat- och miljöpolitiken och jämställdhetsarbetet, inte bara ord på ett papper.

Våra viktigaste lokala förslag

Fler anställda inom hemtjänst o vårdboende

Under de senaste decennierna har vård- o omsorgssektorn skurits ner på olika sätt inte minst socialt (att personal hinner sitta ner o prata, kanske dricka en kopp kaffe) då personalens arbetsschema nu är minutstyrt

Fler helårsboende - Hindra bostadsspekulation

Fastigheter, bostadsrätter i attraktiva lägen köps upp av människor som inte skriver sig kommunen eller bor här mer än på sommaren. I planering av fastigheter bör kommunerna prioritera hyresrätt o kooperativ hyresrätt som inte kostar så mycket och inte är intressanta ur investeringssynpunkt.

Solpaneler - En miljövänlig och robust energiförsörjning

Kommunen äger många fastigheter med stora tak. Många av dem kan förses med solpaneler som kan värma/kyla fastigheten och spara pengar men även producera ett eltillskott. Kombi med batteri skapar ett mer mer robust lokalt energisystem

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

I mindre delar av klimatpolitiken.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vänstern, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i en allians.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna men också tveksamma till Kristdemokraterna och Moderaterna.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Simrishamn

Hyreslägenheter bör prioriteras i attraktiva lägen för att motverka bostadsspekulation

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: I kommunen ägs cirka 70 % av fastigheterna i attraktiva lägen av individer som inte är skrivna- och inte betalar skatt i kommunen. Vanligtvis används husen bara några månader om året. Hyresrätt och kooperativ hyresrätt förhindra inte detta men är inte lika attraktiva som investeringsobjekt.

Mer resurser ska satsas på landsbygden än centralorten för att utjämna skillnader

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Hela kommunen måste leva året om därför måste man satsa mer i "byarna" när det gäller skolor, kollektivtrafik och social service. Om detta förbättras så flyttar fler personer dit och ökar möjligheter att skapa företag och ökat kulturutbud vilket leder till att ännu fler flyttar dit o.s.v.

Kommunen ska ha ett överskott på minst tre procent av den totala budgeten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är klart att pengar vid goda år måste sparas för "dåliga tider". Vi vill dock inte fixera oss, och av principiella skäl, hänga fast vid en viss procentsats. Ibland kan det vara en fördel att göra större investeringar för framtiden utan att låna och därför ha ett mindre överskott.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är mycket klokt av en kommun att ha egna bolag inom vissa sektorer t.ex. byggnads, fastighets-, VA-bolag etc. Att vara utelämnad till vinstdrivande bolag inom dessa sektorer kan innebära stora problem. Vänsterpartiet kan även tänka sig kommunala lokala buss-, energi-, tele-, fiberbolag.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vegetarisk kost är hälsosammare och billigare än köttbaserad sådan. En stor del av den vegetariska kosten kan vara lokalproducerad här och minska miljöpåverkan. Etiskt är dagens djurhållning med djur som inte kommer ut i det fria eller stressas vid slakt mycket tveksamt.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Att arbeta 6 timmar/dag eller 30 timmar/vecka är eftersträvansvärt i hela arbetslivet. Minskad arbetstid innebär för de flesta att de blir mindre stressade och kan utveckla sin personlighet. Inom äldreomsorgen härskar minutstyrning, delade turer etc. Därför vill vi börja med tidsförkortning där.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är självklart att man måste kunna tala och förstå svenska inom äldreomsorg och hemtjänst. Redan idag anställs inte personer med alltför stora språkbrister. Men förstärkt språkundervisning på vårdskolorna borde vara den viktigaste insatsen istället för tester.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Självklart skall alla skolor ta emot nyanlända elever. Friskolor som vägrar eller undviker detta på ett smart sätt, gör så för att det inte är ekonomiskt lönsamt att ge extra svenskundervisning. Kommuner bör ges rätt att minska de ekonomiska bidragen till skolor som inte tar emot nyanlända.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Absolut inte. Privata bolag tjänar sina pengar på att på olika sätt spara på personalkostnaderna vilket ger en sämre omvårdnad. De senaste decennierna har bjudit på en lång rad av exempel på vårdskandaler hos de privata utförarna.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: För att göra det möjligt att byta ut fossildrivna fordon mot eldrivna måste kommunen, åtminstone i början, ta täten i utbyggnaden av laddstolpar. Så småningom kommer troligen privata aktörer att vakna och bensinmackar förvandlas till "elmackar".

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Humanismen är grundläggande för ett gott samhälle. Vi måste vara solidariska mot andra människor och ta emot människor som lidit nöd.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vi kan acceptera att andra än kommuner driver skolor t.ex. med annan pedagogisk inriktning eller udda utbildningar, under förutsättning att de inte gör det av vinstintresse och att man återinvesterar eventuellt överskott i skolan. Men huvudsakligen skall skolor vara offentligt ägda.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Kultur är det som binder människor samman och stimulerar människans utveckling. Kommuner bör vara generösa med bidrag till utövare och organisationer men ha en garanterat miniminivå själva t.ex. i form av bibliotek, kulturhus, lokala scener och lokaler med billig hyra.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Det finns mycket av offentlig verksamhet som måste byggas ut, renoveras och förbättras så det behövs mer pengar i kassan. Inte minst våra tidigare svar i Valkompassen med arbetstidsförkortning, utbyggnad av kultur kommer att kosta. Framför allt kommer tvingande klimatåtgärder att bli dyrt framöver.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Simrishamns val:

 • Anställa fler i kommunens äldreomsorg
 • Erbjuda skolor och omsorg ute i byarna
 • Montera solceller på kommunägda tak