Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Säter

Varför ska väljarna rösta på er?

Vår övertygelse är att ett samhälle med en politik som minskar klyftor är det bästa och tryggaste samhället, för både fattiga och rika. Vi strävar efter ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Våra viktigaste lokala förslag

En trygg välfärd och värna vår fina kommun!

Vi ska ha en bra skola och äldreomsorg, ett stimulerande kulturliv, goda boende och fritidsmiljöer, god arbetsmiljö och attraktiva arbetsplatser där människor vill arbeta! Ett led för hållbart arbetsliv är minskad arbetstid för att såväl ha ekonomisk trygghet som möjlighet att utvecklas, yrkesmässigt och personligt. (V)i i Säter vill inleda på lämplig arbetsplats, t ex hemtjänst/ Socialtjänst.

Kultur behöver vara en del av allas liv, att själv utöva och att ta del av.

Konst, musik, litteratur och spel gör livet roligare och mer stimulerande. Det är viktigt att alla kan uppleva och utöva kultur. Genom att stärka kulturen stöttas invånarna. Säterbor skall ha möjlighet att själv utöva samt delta i kulturella evenemang Underhålla och utveckla t ex bibliotek, Folkets Hus, Kulturskolan mfl möjligheter till kulturell delaktighet liksom våra två unika museér!

För en trygg framtid behövs både närproducerad energi&mat som livskraftig skog.

För att vi ska kunna leva tryggt och må bra måste planeten också må bra. Det behövs en klok och rättvis klimatpolitik som går att genomföra i praktiken. Vi behöver underlättar för dem som bor i Säter att leva hållbart. Bygga och renovera i trä, mer solpanel och laddstolpar, följa upp hyggesfritt skogsbruk samt öka andelen köttfri, ekologisk och närproducerad mat. Stärka det lokala civilsamhället.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Möjligen att fler spår och en stor bred satsning på utbyggnad och underhåll av tåg för gods och persontrafik är viktigare än höghastighetståg.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett tydligt mandat för en röd-grön majoritet som kan satsa på Sverige och en hållbar ansvarstagande sammanhållen politik.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Säter

Busstrafiken ska bli avgiftsfri inom Säters kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Politiken skall ta ansvar och möjliggöra för medborgarna. Det skall vara enkelt att göra rätt för att ställa om. Stärker jämlikheten och är en del i ett hållbart samhälle.

Kommunen ska öppna en resursskola för elever med behov av stöd

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Elever med behov skall erbjudas tidiga insatser och stöd integrerat i ordinarie skola men utifrån sina individuella behov, extra personal, team med olika yrkeskompetenser mindre grupper, anpassad pedagogik osv. Anpassad skolgång osv.

Kommunen ska planlägga för fler bostadstomter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Säter behöver fler bostäder. Det skall vara förberett att bygga! Hushåll oavsett storlek och familjesituation skall ha tillgång till bra bostäder.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi måste ställa om till ett mer växtbaserat jordbruk för att bygga ett hållbart samhälle. Politiken kan då introducera nya vanor och presentera bra alternativ till förändrade livsmönster. Kött belastar miljön på olika sätt och det är viktigt att äta mindre men närproducerat/ekologiskt kött.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Kommunen skall ta ansvar för sina medborgares grundläggande behov såväl som en god arbetsmiljö. Privat näringsliv skall inte ha skattepengar som sin trygga inkomstkälla.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig 30 timmars arbetsvecka med full lön är en väg till ett hållbart arbetsliv som dels kan locka människor till äldreomsorgen, gör folk friskare och gladare samt ger dem även en möjlighet till en aktiv fritid.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Svenskundervisning i kombination med arbete har visat sig bättre för att lära sig språket och vården behöver såväl arbetare som olika erfarenhet och kunskap.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Kommunen kan bygga fler bra och billiga lägenheter samt underlätta för att andra också kan bygga det. Genom att få anlita små lokala byggare kan ofta priset bli lägre. Alla hushåll skall ha rätt till en god standard enligt de byggkrav som är aktuella. En bra bostad är en rättighet. Staten skall stödja ökad produktion och upphandlingar skall kunna anpassas till lokala möjligheter & mindre företag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Kommunen skall ta ansvar för medborgarnas behov och att skattepengar används effektivt. För en ekonomisk och socialt hållbar välfärd kan inte skattepengar vara en trygg inkomstkälla till privata företag.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Kommunen, bolag, bostadsbyggare m fl tar ansvar för utvecklande av elstolpar och underlättar för elbilar och möjliggör att besökare och medborgare att kunna ha elbil och parkera i Säter. Staten underlättar också. Politiken på olika nivåer möjliggör för andra att ställa om och göra rätt.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Sverige skall ta emot de som behöver fly från sina länder. Säter skall ta sitt ansvar för att mänskliga rättigheter respekteras. Att vi sedan får fler invånare och medlevare är vi tacksamma för! Vänsterpartiet står upp för asylrätten och rätt till en säker juridisk prövning.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Kommunen skall ta ansvar för skolan och elevers utbildning för att gynna en trygg och jämlik skola. Skattepengar skall inte vara en inkomstkälla för privata företag. Svensk skola måste återuppbyggas igen efter detta marknadsekonomiska experiment, vars like inte finns någon annan stans, och som har brutit sönder Sveriges fina skolgång. Skolan ska styras utifrån barnens bästa, inte företags.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Kultur är en av människans djupaste behov, nödvändig för att få oss att skratta, gråta och tänka efter. Kultur är för alla, inte bara för några få. Det ska vara lätt att utöva och uppleva kultur. Kultur är makt, yttrandefrihet och demokrati. Därför ska kultur vara tillgänglig för alla.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Gemensamt bygger vi den kommun vi behöver utifrån de resurser vi har, där medborgarnas lön är en del. Skatteomläggning bör ske med mindre skatt på lön och mer på kapital för att omfördelning skall ske och klyftor inte öka.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Säters val:

 • Erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger
 • Kommunen ska planlägga för fler bostadstomter
 • Lägga mer resurser på kulturskolan