Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Sala

Varför ska väljarna rösta på er?

Vänsterpartiet är ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt parti som tar klimathotet på allvar. Vi vill ta tillbaka kontrollen över skolan och välfärden, marknaden får inte styra. Solidaritet är viktigt, från det lokala till internationella.

Våra viktigaste lokala förslag

Hyresrätter och studentbostäder utvecklar Sala kommun

Salas placering mellan Uppsala och Västerås, gör det till en bra plats för studentbostäder. Med tåg pendlar man snabbt och klimatvänligt. Området runt stationen behöver förnyas och är lämpligt för bostäder. Det finns goda exempel på mindre bostäder som byggs billigt, snabbt och klimatvänligt. Denna typ av bostäder är bra för ungdomar och bör uppföras som hyresrätter, då kommunen har brist på det.

Infrastruktur och gröna näringar ger förutsättningar för hela kommunen

För att hela Sala kommun ska leva behöver vi genomtänkt infrastruktur med bra kollektivtrafik, bredband åt alla, bra skolor, en likvärdig kommunal service och ett bra företagsklimat. Många framtida jobb finns inom de gröna näringarna. Utveckling av de gröna näringarna, miljö- och klimatpolitik samt turism ger förutsättningar för inflyttning till och utveckling av landsbygden.

I ett jämlikt samhälle är välfärden till för alla, genom hela livet.

Förskola och skola är viktiga för en bra start i livet. Ökad personaltäthet, satsningar på elevhälsa och arbetsmiljö är vitalt. Vård och omsorg ska ges utifrån människors behov. Schyssta arbetsvillkor, kompetensutveckling och sänkt arbetstid med bibehållen lön ger goda premisser för personalen att finnas där för människorna det gäller. En välfärd att lita på ger ett tryggt och säkert samhälle.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej, liksom partiet centralt vill vi att människor kan leva ett gott liv i såväl landsbygd som stad. För det krävs bl a bra kollektivtrafik, bredband i hela kommunen, god kommunal service och ett bra företagsklimat.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det bästa vore naturligtvis egen majoritet för Vänsterpartiet. I andra hand ser vi gärna ett samarbete med Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD Ett rasistiskt och odemokratiskt parti som motverkar trygghet och inkludering

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Sala

Landsbygdsskolorna ska vara kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Små skolor kan erbjuda trygghet, lättare kunskapsuppföljning och lokal gemenskap för både barn och vuxna. Landsbygdsskolorna bidrar till ett mer inkluderande och jämlikt Sala när stad och land prioriteras lika. Landsbygdsskolorna är en pusselbit i klimat- och miljöarbetet. Med närhet till förskola och skola kan transporterna minska och barnens trygghet öka.

Kollektivtrafiken ska vara fortsatt avgiftsfri

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Ett utmärkt förslag som gynnar klimatet och gör resandet inom kommunen mer jämlikt. Avgiftsfri kollektivtrafik blir en morot för fler att ta bussen istället för bilen och minskar därmed också fossilanvändningen. Det ska vara enkelt och billigt att leva klimatsmart.

Kommunen ska sätta upp övervakningskameror

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vänsterpartiet vill inte ha ett övervakningssamhälle. Det handlar om personlig integritet och mänskliga rättigheter. Varje inskränkning av den personliga integriteten som godtas riskerar att bana väg för fler och mer omfattande. Konsekvensen för samhällsklimatet och demokratin på lång sikt är svår att förutse.

Ett nödläge för klimattet ska utlysas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Krisinsikt är nödvändigt och nödläge måste utlysas för att starta ett kraftfullt klimatarbete. Politiken kan och måste ställa krav på all kommunal verksamhet. Vi har ett enda jordklot, för att det ska erbjuda alla människor, växter och djur acceptabla livsvillkor måste även vi i Sala ta kontrollen. Klimatet inte kan vänta.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Privatisering av ideologiska skäl där få är vinnare men de flesta förlorar, är att inte ansvara för våra skattemedel eller för god välfärd. System som tvingar kommunal verksamhet till sämre kvalitet eller att verksamhet blir dyrare till vinstdrivande privata företags gagn ska bort från offentligt finansierad verksamhet. Värnar man valfrihet och konkurrens bör man inte värna oreglerad privatisering

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vänsterpartiet tycker att det är hög tid att åtta timmars arbetsdag blir sex. En generell arbetstidsförkortning med bibehållen lön innebär en bättre livskvalitet för alla. Det leder till ökad jämställdhet, bättre hälsa och gynnar också barnen. Det skulle göra att fler orkar arbeta till pensionsålder utan att slitas ut i förtid.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Kommunala folkomröstningar är en demokratisk möjlighet och rättighet. De är dock endast rådgivande och kostar mycket att administrera. Vi förordar i första hand medborgardialog av olika slag.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Kontroll av lämplighet och kompetens sker redan vid rekrytering. Istället för att arbeta för att utestänga folk vore det bättre om vi verkade för att ge fler chans att komma in på arbetsmarknaden genom att satsa på t.ex utbildning. Det är svårt att hitta personal till hemtjänst och äldreomsorg. Vi borde se till att fler kan gå både grundutbildningar och språkutbildningar för att få rätt kompetens.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig I Sala råder bostadsbrist, främst på hyresrätter. Hyresrätter behöver byggas, både flerfamiljshus och radhus. Det finns runt om i Sverige många bra exempel på mindre hyreshus om 1–2 rok som byggts billigt och snabbt av lokala byggbolag med en miljö- och klimatvänlig byggnadsteknik. Denna typ av bostäder lämpar sig för ungdomar, studenter och äldre som ej har barnfamiljens behov av större bostäder.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vi ska ha en stark välfärd med god vård för våra äldre och sjuka. Främsta sättet att värna det är att behålla verksamheterna i kommunal regi utan vinstintresse. Vi får då ett tydligt politiskt ansvar där medborgare kan kräva kvalitet och inflytande. Att privatisera verksamhet är att ge bort inflytande och ansvar utan att varken de som betalar för vården eller de som behöver den vinner något på det

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Gott om laddstolpar i Sala är till gagn för både de som bor här och för besökare. Det gynnar näringslivet och Salas varumärke om folk stannar i Sala för att ladda bilen. Ansvaret för laddstolpar bör delas med andra, som hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och företagare. Men framtidens drivmedel kommer att behöva fler alternativ än el. Kommunen måste planera för och se fler möjligheter.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Skolan lämpar sig inte för affärstänkande. Alla har rätt till en bra utbildning, då ska inte skolor kunna gå i konkurs mitt i terminen. Skattepengar ska gå till elever och personal – inte till skolföretagens vinster. Skolan ska styras för att ge eleverna så bra utbildning som möjligt, inte efter vad som ger mest vinst till de som äger skolorna.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Kultur är viktigt för ett öppet och demokratiskt samhälle och påverkar inte bara individen utan även samhällsutvecklingen. Vi hade gärna önskat att det lades mycket mer pengar på kulturen, men är realistiska med tanke på det ekonomiska läget.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Sala har stora behov av investeringar, att göra satsningar på ökad kvalitet i verksamheterna och att rekrytera och behålla kompetens. Men om vi inte ökar skatteintäkterna på sikt kommer vi att behöva välja mellan att försämra kvaliteten eller höja skatten. Vänsterpartiet vill dock se en progressiv skatt, det innebär att vi främst vill se att det sker via den statliga skatten på högre inkomster.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Salas val:

 • Anställa fler behöriga lärare i den kommunala skolan
 • Anställa mer personal i förskolan
 • Ge elevhälsan i kommunala skolor mer resurser