Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Rättvik

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi snackar inte - vi agerar. Vänsterpartiets mål är ett Rättvik för alla. Vi vill att alla kommunens invånare skall känna sig viktiga och rättvist behandlade. Oavsett om man är ung eller gammal, var i kommunen man bor, vilka intressen man har eller var man är född.

Våra viktigaste lokala förslag

Kommunen ska vara ett föredöme för omställningen

I Rättviks hållbarhetsplan för Agenda 2030 skriver man om bl.a. solpaneler, cykelleder och hållbar energi för alla. Det skall möjliggöras genom ”tillgång till kunskap och rådgivning hos kommunen och Länsstyrelsen”. Än har vi bara sett den sedan 2010-talet planerad cykelleden vid Dalhalla. Vi vill att kommunen gör verkstad av de vackra orden och verkligen blir ett föredöme för omställningen.

Hälsa och välbefinnande

Kommunens ansvar för hälsa och välbefinnande hos medborgare och personal uttrycks ”Vi arbetar lyckosamt med dessa områden idag”. Det visar sig inte stämma. Vårdpersonalen är hårt belastad vilket pandemin har visat. Nya idrottshallen nära centrum kan inte många nyttja. För våra äldre föreslås åtgärder som tyvärr stannar redan på ritbordet. Vi vill se att ansvar tas – även utanför centrala Rättvik.

Stoppa utförsäljningen av kommunala tillgångar

Rättviks kommun säljer ut det ena efter det andra. Nu senast fjärrvärmeverket som betalats av fastighetsägare i kommunen och av skattemedel. Samtidigt såldes andelen i vindkraften och tidigare har sålts hyresfastigheter, lokaler och andra tillgångar. Vad står härnäst på tur, skogen? Vi vill stoppa utförsäljningen av kommunala tillgångar. Det kommunen äger, äger vi medborgare gemensamt.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi är kritiska till vindkraften, därför att våra gammelskogar skövlas för att ge plats åt vindkraftverk där ägandet är riskkapitalbolag från Tyskland och/eller Kina.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

I Riksdagen är V, S och MP ett tänkbart samarbete mellan tre parter. Möjligtvis kan C få vara med - det ser ensamt ut "på mitten" nu när den övriga borgerligheten halkat ner i det bruna diket. I Regionen V+S och i kommunen ser vi nu chansen att V, S och MP kan öka på bekostnad av C, M, KD och även SD.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD, KD, M och L är partier som inte delar våra värderingar.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Rättvik

Utförsäljningen av kommunala bolag ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Kommunala bolags värde är sådant vi kommuninvånare betalat via skatter och avgifter. Det är en trygghet att vara självförsörjande på något så banalt som vatten och värme, sådan infrastruktur ska inte säljas ut bara för att täcka t.ex budgetunderskott eller för nya köpfester.

Kommunen ska verka för att minska rovdjursstammen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det finns plats även för varg, björn och lo i våra skogar. Problemet är att skogen krymper p.g.a. människans utbredning och människans rovdrift genom kalhyggen osv. Därmed krymper även revir och tillgången till bytesdjur. Hela "problemet" är självförvållat.

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Eftersom ansiktstäckande slöja är religions- och kulturellt betingat behöver vi också fråga de som bär sådana om de gör det av tvång eller fri vilja. Det är en delikat fråga, eftersom friheten att bekänna sig till en religion hör till de mänskliga rättigheterna.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Inte bara av hälsoskäl utan även av klimatskäl är vegetarisk eller vegansk kost ett mycket klokt val. Där vet vi att våra ungdomar visar en större öppenhet för detta nya, och då ta med sig goda vanor hem.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Sextimmarsdag borde vara norm i fler verksamheter. Inom äldreomsorgen ser vi att mängder av försök som gjorts enbart gett positiva resultat; utvilad personal gör färre fel, sjukfrånvaron minskar och hela livet blir bättre. Det ger även möjligheten att "överanställa" så det finns extra resurser på plats om någon blir sjuk så att man inte behöver ringa runt till de som nyss gått av sitt långa pass.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det beror mycket på vad ett språktest innefattar. Ska man t.ex kunna citera Fröding eller Strindberg, eller kanske kunna namnet på rörliga delar i en bilmotor, då säger vi NEJ. Däremot är det viktigt att få lära sig så man kan kommunicera "hej" och "godmorgon" och annat som förekommer i branschen, som "törstig", "jag har tandvärk", har du tagit in tidningen" osv.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Dagens system är en katastrof som endast 1) ökat segregationen, 2) delat ut glädjebetyg, och 3) gjort rika investerare ännu rikare genom att till bristningsgränsen låta dem utnyttja 1 och 2 som affärsmodell.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det har visat sig att "marknaden" inte klarar av detta, där "kunderna" kanske inte behöver ha marmorgolv och egen tvättmaskin i första lyan. Hoppet för väldigt många unga är att kommunen bygger billigare boenden. Det är dessutom en kommunal angelägenhet då man kan behålla ortens unga på hemmaplan i högre utsträckning, och på sikt utjämnar den i många små samhällen katastrofala demografin.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det har visat sig fungera "sådär" men i alldeles för många fall inte alls, när det man minns är "Attendo-skandalen! och "Carema-skandalen" och siffran 0,7.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Kommunen måste upplåta plats för laddstolpar i de fall kommunen äger mark som är upplåten för parkering och i de fall parkeringsplatserna är privata ska dessa göra detsamma. Det hela kan enkelt regleras med föreskrifter och lagar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är en fråga om solidaritet. Här finns plats även om det kanske inte finns en trerumslägenhet till varje 18-åring.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Tack och lov har ingen privatskola ännu etablerat sig i kommunen, så det är inget problem. Än.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Kultur är det som gör oss till människor, och lägger kommunen pengar på kulturen vet vi att den blir tillgänglig i mycket större omfattning än om den sköttes av kulturföreningarna själva.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Det har fattas ett knepigt beslut en gång, att kommunen skall ha lägst kommunala skattesats i regionen. Och varje år går kommunen back med 8-10 miljoner. Det kommunala underskottet kommer sig av otillräckligt budgeterad äldreomsorg och dito skola. 50 öre högre kommunalskatt skulle täcka underskottet och göra att vi hamnade någonstans fortfarande på nedre halvan i skattetryck av regionens kommuner.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Rättviks val:

 • Göra insatser för att fler elever får godkända betyg
 • Höja lönerna inom äldreomsorgen
 • Sätta upp fler solpaneler