Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Ragunda

Varför ska väljarna rösta på er?

Med en röst på oss man vill att Ragunda skall bli Sveriges bästa kommunala arbetsgivare. Stärka en positiv anda och framtidstro och på så sätt göra hela Ragunda till en självklar bygd att besöka, men också leva och verka i.

Våra viktigaste lokala förslag

Klimatet

Vi vill stärka Ragunda kommuns anseende/identitet regionalt/nationellt genom att vara ett föredöme ur ett klimatperspektiv. De hot vi står inför vill vi vända till att vara en tillväxtfaktor för Ragunda. Gröna näringar är framtiden.

Ragunda-Sveriges bästa kommunala arbetsgivare.

Om du brinner för att arbeta inom vård skola omsorg eller administration, så skall Ragunda vara det självklara valet på marknaden. Vi vill hitta modellen där du som anställd är delaktig och -har stora möjligheter att anpassa arbetstid/-er, -har rätt förutsättningar för att kunna göra ditt jobb mm, till en skälig lön. Detta förtjänar bl.a våra barn och äldre. Vill du detta -rösta på oss

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Klimatet. Här har vi på riksnivå en mycket tamare syn om vilken jämställd omställning som krävs för att klara klimatet, än vad vi har lokalt. Vi tycker att Klimatfrågan är den i särklass viktigaste valfrågan, och anser att någon måste väga sticka ut hakan för att ge relevant info om klimatet

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Om vi inte får egen majoritet, så ser jag oss delaktig i en konstellation där alla har ett lika värde.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Alla är vi lika värd, så tycker vi

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Ragunda

Kommunen ska säga nej till utbyggnad av vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Ur ett klimatperspektiv måste "allt" i högre grad här-produceras, detta gäller även elen. Vilket gör att vindkraftverken måste upp där elen förbrukas. Räcker inte det kanske vi måste hjälpa till i denna omställning, givetvis mot skälig ersättning. Kom ihåg, vi gör redan el för motsvarande 800 000 personer i denna kommun.

Ett äldreboende ska byggas i Stugun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Självklart skall vi få till ett nytt boende. Kan faktiskt inte förstå att det redan är påbörjat.

Alla skolor i kommunen ska vara kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Svår fråga. Det beror alldeles på vad det gäller. Om kommunen driver en verksamhet som står i vägen för en privat satsning på en sådan liten ort, då bör en stängning övervägas. Har svårt att motivera att driva tex en restaurang skall tillhöra kommunen kärnverksamhet.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Ser hellre en lösning med 4-dagars vecka istället. Detta skulle inte bara gynna den privata "pendlingskostnaden" utan även ge klimatet en chans med en 20% pendlingsminskning.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Tycker vi är rimligt

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Om dessa skolor nu fortsättningsvis skall få bedriva verksamhet, då givetvis med starkt reducerat vinstuttag, är det självklart att de skall göra det.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Finansiera är fel ord. Vi tycker Ragunda kommun skall ha ett väl tilltaget antal bra prisvärda lägenheter.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Den rätten finns redan i kommunen, tack vare den privata "utmaningsrätten". Kan en privat bedriva en bevisad bättre vård än kommunen till billigare eller samma peng, så varför inte

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Visst skall vi det om inte det tar resurser tid/peng från vård skola omsorg.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Svår fråga. Vi har alla ett gemensamt ansvar att vara goda medmänniskor, och det är klart att Ragunda skall göra sitt yttersta. Men samtidigt så är det vi själva som vet bäst om hur mycket vår kommun klarar av (skola, boende mm)

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Tror faktiskt inte riskkapitalbolagen står i kö för att bedriva verksamhet i vår kommun

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vi måste tordas ifrågasätta det mesta för att med befintlig plånbok kunna frigöra de pengar som krävs till vård skola och omsorg.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Ragundas val:

 • Erbjuda fler fritidsaktiviteter till unga
 • Erbjuda äldreomsorgspersonalen mer fortbildning
 • Prioritera utveckling av alla tre kommundelar

Så svarar V: Mycket svår fråga. Vi tycker kommunen skall vara med och möjliggöra det mesta, men det behöver för den skull inte nödvändigtvis vara kommunen som driftar allt