Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Pajala

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill prioritera välfärden och använda kommunens medel till kommunens verksamhet. Vi vill göra satsningar på personalens arbetsmiljö och -villkor. Fritiden ska ha ett mervärde. Vi vill också vara ett ansikte utåt för kommunens behov och intressen. I den stora omställning som pågår behöver kommunen göra sin röst hörd i vad det innebär att vara en landsbygdskommun under utveckling.

Våra viktigaste lokala förslag

Arbetstidsförkortning

En arbetsmiljöåtgärd som gör det möjligt för fler att orka arbeta kvar och för fler att kunna arbeta heltid. Som även förbättrar våra möjligheter att rekrytera. Särskilt inom vård- och omsorgsyrken och vi vill under mandatperioden påbörja övergången till 6 timmars arbetsdag eller 30 timmars arbetsvecka.

Fritiden ska ha ett mervärde

Vi vill förstärka kultur- och föreningslivet, starta fritidsgård, rusta upp och utveckla utemiljöer, utveckla cykel- och gångvägar. Vi vill införa lokal kollektivtrafik för att lättare kunna ta sig inom kommunen till aktiviteter och samhällsservice.

Förbättra välfärden

Kommunens resurser ska användas till kommunens verksamhet. Skolan ska vara jämlik i kommunen, äldreomsorgen ska kunna möta de behov människor har. Infrastruktur för digitalisering, elektrifiering, vägar och vatten ska fungera för invånarna. Allmännyttan ska möta upp behovet av bostäder.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi vill ha ett fördelningssystem som tar ännu mera hänsyn till små landsbygdskommuners förutsättningar.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi är öppna för samtal med de partier som vill utveckla kommunen framåt och som vill säkerställa att offentlig medel går till offentlig verksamhet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Pajala

Inga fler kommunala skolor ska läggas ner

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig De yngsta eleverna ska ha sin skola så nära som möjligt. De skolor vi har idag täcker upp vårt stora geografiska område i kommunens olika delar och det behöver vi ha.

Kommunen ska anställa en företagslots för att förbättra servicen till företag

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: VI vill ha en väg in till kommunen för företagare. Om det ska vara just en företagslots är inte självskrivet men kommunens service måste förbättras för att möta företagarna.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vi värnar att offentliga medel går till offentlig verksamhet. Kommuninvånarnas skattepengar ska inte gå till vinster i privata företag.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig En av våra viktigaste frågor. För att vi ska klara av att behålla vår personal och rekrytera fler behöver vi förbättra arbetsmiljön inom vården. Det möjliggör också för fler att arbeta heltid och få heltidslön.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Att ha ett arbete där man får praktisera svenska är också ett bra sätt att lära sig, om man utestängs pga språkkrav försämras möjligheten till integrering.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Allmännyttan har en viktig roll i att möte det behov av bostäder vi ser bli allt större.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: För att komma ifrån användningen av fossila bränslen måste möjligheten till att välja elbil förbättras. Marknaden kommer inte att lösa tillgången till laddstolpar så länge elbilarna inte finns här. Kommunen kan gå före och bygga ut infrastrukturen så att byta till elbil blir lättare.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Pajala kommun har lyckats bra med integrering. Civilsamhället sluter lätt upp i ett litet samhälle och vi behöver fler invånare, inte färre.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Skolan kan fungera normförändrande och att erbjuda fler vegetariska alternativ ger möjligheten att prova olika sorters mat utöver kött. Men lokalproducerad mat ser vi som viktigare och vår kommun har traditionellt erbjudit både kött och fisk från nära håll.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: I en liten landsbygdskommun kan vi inte räkna med att marknaden och privata bolag etablerar det vi behöver. Att t ex bedriva kommunal transport med våra långa avstånd kan vara en bra service till de som bor här. Om privat verksamhet redan finns behöver kommunala bolag inte gå in på det området.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Om kommunens invånare driver fram en kommunal folkomröstning ska den genomföras.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Idag har vi en ideell friskola som ett bra komplement till vår egen skolverksamhet. Den ser vi gärna finnas kvar. VI vill inte se marknadsskolor med riskkapitalister som ägare eller med arbetsvillkor som inte är kollektivavtalsreglerade.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Livet är mer än bara arbeta, äta och sova. Kultur och fritid är viktigt för att människor ska känna att de trivs här. Vi vill lägga mer pengar på kultur och fritid.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vi har en av Sveriges högsta kommunalskatter. Vi behöver klara vår välfärd och idag kan vi inte förändra kommunalskatten så mycket. Vi vill se en förändring i fördelningssystemet som ger kommuner mer jämlika villkor att ha en fungerande välfärd.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Pajalas val:

 • Ge mer resurser till elevhälsan för att förebygga psykisk ohälsa
 • Skapa fler fritidsaktiviteter för invånarna
 • Öppna en fritidsgård i Pajala

Så svarar V: Extra viktig Att barn och ungdomar mår bra i Pajala kommun är en mycket viktig fråga för oss. Fritiden för alla behöver utvecklas. Livet innebär mer än att bara arbeta, äta och sova.