Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Östersund

Varför ska väljarna rösta på er?

Rösta på Vänsterpartiet om du vill: 1. Ha en välfärd som man kan lita på och inte vill att marknaden skall fortsätta snedfördela samhällets resurser. 2. Se en snabbare omställning till ett mer hållbart samhälle där staten tar ett större ansvar. 3. Att kvinnor och män skall få lika villkor och ingen skall behöva bli utsatt för våld eller kränkningar.

Våra viktigaste lokala förslag

Hållbara samhällen bygger vi tillsammans

Klimatförändringen gör sig redan påmind i Östersund med kortare och mer osäkra vintrar. Omställningen till ett fossilfritt samhälle har startat men behöver intensifieras för att kunna komma i mål. För att nå målen i klimatomställningen behöver kommunen arbeta tillsammans med företag och kommuninvånare för att uppnå resultat.

Äldreomsorg med omsorg om de äldre och om personalen

Pandemin har visat att äldreomsorgen behöver resursförstärkningar för att kunna få en högre bemanning och en personal som har trygga anställningsförhållanden. Den demografiska utmaningen när det blir fler som blir äldre kommer innebära att vi behöver satsa än mer på äldreomsorgen.

Sätt elevernas, inte marknadens, behov i centrum

Skolan i Östersunds kommun ska vara trygg, säker och jämlik. Alla elever ska få en god skolgång oavsett om man bor i centrum, förort eller på landsbygden. I skolan ska alla kunna utvecklas och nå uppsatta mål. Alla skolor ska vara av hög kvalitet och därför behöver resurserna fördelas efter varje barns behov. Det är dags att städa ut marknadsprinciperna ur skolan och återupprätta jämlikheten.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett rödgrönt styre

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Östersund

Kommunens nya äldreboenden ska drivas i kommunal regi

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska anlita ordningsvakter i centrum

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi har bara ett fåtal kommunala bolag och de bedriver viktig verksamhet, så det är inte aktuellt att lägga ned dem. Kommunens förvaltningar erbjuder också service på mer eller mindre kommersiella villkor, bland annat fordonsgas och camping. Ofta räcker marknadskrafterna inte till och då behöver kommunen ställa upp.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Alla som arbetar inom hemtjänst och äldreomsorg behöver ha tillräckliga kunskaper i det svenska språket. Detta behöver dock inte göras genom ett språktest utan språkförmåga kan testas på olika sätt. Det kommer att behövas fler anställda inom äldreomsorgen framöver då vi blir fler äldre, vilket gör att vi kommer att behöva satsa på språkundervisning för personer som arbetar inom äldreomsorgen.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är bra om staten går in och ger stöd så att det är lönsamt att bygga hyresrätter. Det är många som skulle behöva en hyresrätt med låg hyra. Det blir dock inte rätt om kommunen går in och finansierar lägenheterna. Kommunen går in och betalar hyran för de som står helt utan inkomster genom försörjningsstödet.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är bra när kommunen går före och investerar i laddstolpar för elbilar. På längre sikt är det dock inte kommunens uppgift att vara ansvariga för laddstolparna.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Kommunen lägger mindre pengar på kultur än andra jämförbara kommuner. Det är dags att kommunen kommer upp i samma nivå som andra kommuner.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Östersunds val:

 • Anställa fler i äldreomsorgen
 • Rusta upp kommunala skollokaler
 • Utöka kollektivtrafiken