Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Osby

Varför ska väljarna rösta på er?

för att vi vill se till den som inte har så mycket, pensionärer och lever på existensminimum. Värnar om skolan och äldreomsorgen.

Våra viktigaste lokala förslag

Vård och omsorg

Se över vården i vår kommun och anställa mer personal på våra boenden/hemtjänsten. 6 timmars arbetsdag och bättre scheman/löner.

Förskolan och skolan

Se till att bemanningen på våra skolor och förskolor är tillräcklig. Höja kompetens och löner.

Företag hur får vi hit fler?

Göra vår kommun attraktiv för företagarna och Göra mer plats till byggnation.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

kanske det som har med lantbruk och jordbruk att göra.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

att socialdemokraterna och Vänsterpartiet ska kämpa för ett bra samhälle, med bra demokratisk värderingar.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD och Moderaterna

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Osby

Kommunen ska erbjuda plats hos dagbarnvårdare som komplement till förskolorna

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Det är inte alla barn som fungerar i större grupper utan behöver vara i det lilla (funktionshinder)

Kommunen ska höja skatten för att lösa bostadsfrågan för de äldre

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Det behövs nya bostäder för alla och att det äldre beståndet behöver renoveras/moderniseras.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: alla skolor ska vara öppna för alla

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig barn som växer behöver bra mat från hela kostcirkeln och de behöver fett/proteiner för att växa och orka med skolan

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig vi behöver olika företag privata som kommunala.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Det behövs bättre arbetstider, schema och att man kan jobba 80% med full lön.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: vi har inte behövt göra det (inte än men man vet aldrig)

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Det är svårt att klara ett jobb särskilt inom sjukvården där det är viktigt att man förstår talat och det skrivna.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig vi behöver fler bra billiga lägenheter, då många ungdomar inte kan flytta hemifrån och även att det finns bostäder för alla.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig risken ökar för att privata vill öka sina vinster utan att tänka på de äldre och sin personal.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: visst det är bra om det finns fler stolpar, men det är nog bäst att det finns någon som kan köpa en elbil. Tror att det inte kommer att lösa våra miljöproblem.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig vi måste ta emot vår kvot av flyktingar som är på flykt.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Det är staten och kommunen som ska driva skolan, inte privata med vinstintressen och som ska göra försämringar i lagstadgad utbildning.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Det behövs bra kultur i vårt samhälle

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Osbys val:

 • Anställa mer personal i hemtjänsten

Så svarar V: Extra viktig 1 behövs mer peronal