Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Orust

Våra viktigaste lokala förslag

Det är skolans uppgift att alla elever utvecklas.

Det är skolans ansvar att väcka intresse hos eleverna till att vilja lära sig och utvecklas. För att nå detta anser vi att alla elever ska känna sig viktiga och få det stöd dom behöver. Detta kommer att ge en harmonisk miljö. Behövs det specialpedagoger eller stödpersonal vid utbildningen ska skolan ha resurser till detta. Om eleverna får läxor är det skolans ansvar att ge stöd vid läxläsningen.

En trygg, kunnig och delaktig personal ger en bättre omsorg.

Vi vill att de som arbetar i omsorgen ska vara betydligt mer involverade i planeringen av arbetet i omsorgen. Vi anser att ökad delaktighet är till stor nytta för vårdtagarna, personalen och kommunen. Arbetstidsförkortning bör införas för att förbättra personalens hälsa. Det är viktigt att de anställde i omsorgen ska få chans att utveckla sig på arbetstid i sin yrkesroll.

Planera för ett samhälle som inkluderar hela livet för kommuninnevånarna

När vi i kommunen gör samhällsplanering ska det inte bara boende eller industrin som ska vara fokus. Vänsterpartiet anser att man ska också planera för fritiden. Orust ska ge alla invånarna chans till en stimulerande fritid. Därför ska det samhällsplaneringen ges utrymme för detta.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Orust

En bilbro ska byggas mellan Orust och fastlandet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det kommer att gynna utvecklingen på Orust. Det kommer även att lösa den ohållbara trafiksituationen på riksväg 160

Kommunen ska säga ja till havsbaserad vindkraft utanför Orusts kust

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Utbyggnaden får inte påbörjas innan det har gjorts en översiktsplan över haven. Det är viktigt att utreda hur och var de olika näringarna som verkar på och i haven ska kunna samverka samt att man inte påverkar haven negativt biologiskt.

Kommunen ska verka för att fler bostäder får byggas nära havet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är viktigt att kusten bevaras som den är. Allemansrätten är viktig.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Personalen inom omsorgen har så hög arbetsbelastning att de behöver denna reform för att klara av sitt arbete.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Personal som behöver hjälp med språket ska vid anställning erbjudas språkkurser.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Kommunen ska verka för att det ska bli betydligt fler laddstolpar. Det får inte vara så att skattebetalarna ska betala för stolparna utan det är de som använder dom som ska betala.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi behöver mer arbetskraft i kommunen samtidigt som vi ska ha en humanitär politik

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vi vill inte ha några privatägda skolor på Orust. Vänsterpartiet på Orust accepterar skolor med alternativa pedagogiken och kollekt drivna som drivs utanför kommunens regi.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vänsterpartiet vill verka för en aktivt fritid i kommunen för alla invånare.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Orusts val:

 • Anställa fler specialpedagoger i kommunens skolor
 • Minska barngrupperna i kommunens förskolor
 • Utöka bidragen till föreningar