Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Örnsköldsvik

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är det enda parti som kraftfull tar klimatkrisen på allvar, men också ser att vi kan nyttja den omställning som det innebär, till att skapa nya jobb och utveckla landsbygden och mera hållbara kommunikationer, som då blir ett lyft för HELA Sverige, och skapa fler jobb och bostäder, för gammal som ung. Vi vill också flytta makten till arbetsplatsernas personal, samt öka vårt gemensamma ägande.

Våra viktigaste lokala förslag

Kommunala kor

Vi vill öka samverkan mellan de gröna näringarna och kommunen. Lantbrukare runt om i området föder upp delar av djurbestånd, samt odlingar, som ägs av oss tillsammans, genom Kommunen. Att ha Kommunen som samverkanspartner innebär stabilitet för jordbrukaren, som mera långsiktigt kan satsa på sin verksamhet. Eftersom kommunen äger djur och odlingar, rundar man upphandling och gynnar närproduktion!

Servicecentrum

Vänsterpartiet ser landsbygden som en tillväxtfaktor, vill vi utöka servicen även i de mindre samhällena runt om i kommunen. Kommunen i samverkan med Region och stat öppnar Servicecentrum, i lokal (gärna också i samverkan med föreningslivet) och bedriver service verksamhet allt efter ortens behov. Arbetsförmedling, Försäkringskassa, bygglov, företagarservice etc. Allt efter lokala behov.

Sudietjänster

Välfärden skriker efter arbetskraft, och inom framförallt skola och omsorg ökar behovet av utbildad arbetskraft framgent, men även redan idag. Vi vill ge möjlighet till fungerande vikarier, att inom en fast anställning få studera parallellt med att arbeta. Ett bra sätt att rekrytera de som gillar sitt jobb, men inte vågar och har råd att studera upp för behörighet. En rejäl välfärdssatsning!

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Subventionerna pga höga bränslepriser som V centralt gick med på, gynnar mest storstadsbor, som annars kan åka kollektivt var 5e minut. Vi vill i stället se riktade insatser till de som verkligen behöver åka bil och nyttja nyttofordon på landsbygd.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett drömsenario har varit ett Vänsterpartistiskt majoritetsstyre. Som "Plan B" ser vi oss som en fortsatt drivande, växande part i samverkan med Socialdemokraterna. Vårt inflytande måste fortsätta öka för en mera Jämställd och grön kommun.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD och dess gelikar!

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Örnsköldsvik

Ett kulturhus ska byggas i Örnsköldsvik

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Kulturhus måste vara en plats som inte dödar mindre aktörer inom kulturen, utan görs i samverkan med kulturlivet. Gärna i samverkan/samlokalisering med gymnasieskola, så att lokalerna kan nyttjas även av estet och särskolan under utbildning. Kulturen måste också spridas runt om i hela kommunen via satteliter, som kan startas först! Tillgänglighet viktig!

Inga landsbygdsskolor ska läggas ned

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Skolan är till för att ge barn och unga en bra utbildning. Oavsett var skolan ligger och hur många elever som går i den skolan, så ska utbildningen vara likvärdig. Det förutsätter att arbetsplatsen är attraktiv så att pedagoger vill jobba där. Mindre skolor bör ges lokal profil, som kan attrahera både elever och lärare. F-2 skolor kan vara små och nära, men sen kan elever måsta bussas en bit.

Kommunen ska bygga fler äldreboenden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Fler blir äldre, men många är pigga, så därför har kraven på sk äldreboenden förändrats. Vi vill att kommunen tar ett större ansvar, och bygger Trygghetsboenden på fler platser i kommunen. Många är fångna, ensamma i sina hem, både på landsbygden och i tätort. Boenden ska vara attraktiva och ge möjlighet till aktivitet och samvaro, så när det blir för jobbigt med snö och underhåll ska rum finnas!

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Köttkonsumtionen måste ner, men när köttet ersätts på skolor, måste alternativen vara fullgod föda för barnen. det innebär att närproducerade, bra råvaror (se tidigare förslag) måste vara ett krav för att ersätta långväga, klimatvidrigt kött. Man bör nyttja barn och unga som är vegetarianer och veganer som idegivare.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Välfärden ska vi äga och besluta om tillsammans! Det innebär att vården, skolan och omsorgen ska vi som kommun, region och stat drifta själv. Även andra samhällsviktiga funktioner, såsom energi, vägar och järnvägar etc. ska vi också ha kontroll över. Om det innebär att privata aktörer drabbas, är det inget att göra något åt, tyvärr!

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Självklart men otroligt svårt att få i genom! Detta mål har pratats om i många, många år, men i och med att det är en kvinnodominerad bransch så händer väldigt lite! Detta är inte acceptabelt på något sätt, men då måste man budgetera för detta också, annars blir det bara tomma ord! Heltid som norm NU!

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Självklart så måste människor kunna göra sig förstådda, men det är utbildning i kombination med arbete som är bästa sättet att lära sig ett nytt språk. Då är det bättre att en nyanställning innebär att människor med lägre språkkunskap ges möjlighet att jobba bredvid en svenskfödd under en period, tills språket finns där!

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Många grupper idag har låg betalningsförmåga, både yngre och äldre. För att alla som vill ska ges möjlighet till eget boende, måste kommunen bygga och subventionera billigare boendeformer. En statlig satsning vore önskvärt, men tills dess att V centralt får större inflytande, får kommunen ta sitt ansvar!

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Nej! Välfärden ska vi bestämma om tillsammans, och våra gemensamma skattepengar ska inte sko privata storbolag! Kooperativ är helt ok däremot!

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: För att få snurr på laddinfrastrukturen, så måste kommunen, gärna i samverkan med andra, ta ett större ansvar. Man kan inte vänta tills fler ha köpt elbil, utan måste först skapa förutsättningar för att även människor på landsbygd ska kunna köpa elbil, genom fler laddstolpar.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Det är ett gemensamt ansvar att ta emot flyktingar, och förutsättningarna är väldigt olika. Man ska dock inte som kommun, kunna neka att ta emot flyktingar, utan dra sitt strå till stacken för medmänniskor på flykt. Man bör dessutom se platser med lyckad integration, och ta tillvara den kunskapen. Flyktingar är en tillgång och ska ges möjlighet att jobba, så snart som möjligt!

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Inga företag med vinstintresse ska bedriva skolor i vår kommun! Punkt! I Övik är vi förskonade från lycksökare inom skolbranschen, ändå sedan John Bauer stängde mitt i terminen, och kommunen fick ta över alla elever!

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Kulturen är en mycket viktig del för människors utveckling, och ska finnas med i alla skeden av livet. Skolbibliotek, möjligheter till konst, dans, teater och musikutövande samt många andra kulturformer ska genomsyra hela samhället. Även träffpunktsverksamheterna för våra äldre ska ha en egen budget, så att kulturverksamheten säkras och utförs!

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Ska vi kunna genomföra 6-timmars arbetsdag, förbättringar inom välfärden och en omställning till ett hållbarare samhälle, då måste vi alla gå in med mera insatskapital, genom skatten. Om vi ska se vinster långsiktigt, måste vi göra satsningar NU!

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Örnsköldsviks val:

 • Lägga mer resurser på elever med särskilda behov