Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Örebro

Varför ska väljarna rösta på er?

Vänsterpartiet står för en feministisk, grön och solidarisk politik. Vi tror på ett samhälle där vi tillsammans hjälps åt för att bygga samhället starkt.

Våra viktigaste lokala förslag

ÖBOs överskott ska återinvesteras i bolaget

För Vänsterpartiet är det viktigt att allmännyttan i Örebro tar hand om sina hyresgäster. Det betyder att allt överskott ska gå till renovering av bostäder, att hålla bostadsområden fina samtidigt som hyrorna hålls nere. Barnfamiljer ska ha utrymme för hela familjen och pensionärer ska kunna bo kvar där de har sina vänner.

Solcellspark och lokal matproduktion

Som en del i att följa kommunens hållbarhetsprogram så måste Örebros klimatavtryck minska. Därför vill vi utveckla Kumbro Vind bland annat med satsningar på en solcellspark för att tillhandahålla hållbar energi för örebroarna. Vi vill även skapa ett centrum för gröna näringar i Kvinnersta. Det kommer både att skapa gröna nya jobb men även öka graden av egen livsmedelsförsörjning i kommunen.

Satsa på välfärden

Privatiseringarna kostar mycket pengar. Vänsterpartiet vill att varje skattekrona går dit den ska och inte till vinstutdelning, därför vill vi se en äldreomsorg i kommunal regi. I vårt Örebro kommer det att vara fler vuxna i skolan och ske tidigare insatser för barn som har det kämpigt. Vi vill genomföra satsningar för att säkerställa att fler går ut nian med gymnasiebehörighet.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vänsterpartiet ska vara med och styra, hur kommer förhandlingarna utvisa.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Ickedemokratiska partier alltså SD och ÖrP.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Örebro

Kommunen ska säga nej till exploatering av odlingsbar åkermark

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är oerhört viktigt att värna den odlingsbara marken vi har och därför har V återkommande röstat nej till förslag om att exploatera odlingsbar mark.

En folkomröstning ska hållas om införandet av snabbussar i Örebro

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vänsterpartiet värnar folkets röst men i detta fall saknades det tillräckligt med röster för att genomföra en folkomröstning.

Kommunala bolaget Kumbro vind ska bygga en solcellspark

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vi måste kraftigt höja våra ambitioner för att klara de klimatutmaningar vi står inför. En solcellspark är ett steg i rätt riktning.

Inga fler kommunala hyresrättslägenheter ska få säljas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vi måste värna hyresrätten och allmännyttans roll för att hålla hyrorna nere. Försäljning innebär en försvagning av ÖBOs möjlighet att göra det.

Äldreboendet Berggården ska förbli i kommunal drift

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Privatiseringar är väldigt dyrt och vi behöver lägga varenda krona på att de äldre ska ha det så bra som möjligt. Vi har inte råd att slösa pengar på ideologiska principer.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Personalen är verksamhetens ryggrad och för att de ska orka med ett helt arbetsliv så behöver arbetstiden sänkas. Välfärden är det som håller samhället uppe så det här är en viktig del av en hållbar arbetsmiljö.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är viktigt att nysvenskar kommer ut i jobb för att vi vet att det ger dem bättre möjligheter att lära sig språket. Nyttja istället de kunskaper som all personal har på bästa sätt.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Alla kommuner måste solidariskt ta emot de som behöver vår hjälp. Däremot så skulle kommuner som har det svårt ekonomiskt kunna få ett större ekonomiskt stöd för att bättre klara av att ta emot dem.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Så länge som det ansvaret kommer med ordentlig statlig satsning. Det ska inte innebära att kommunen måste välja mellan det och mer pengar till skolan.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vänsterpartiet ser inget egenvärde i att det ska finnas kommunala bolag men det finns sådana som t ex Allmännyttiga kommunala bolag som vi anser har en viktig roll att fylla för att se till att det finns hyresrätter med skäliga hyror på bostadsmarknaden.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Skolans resurser ska alltid gå oavkortat till elevernas utbildning och inte ner i fickor på aktieägare. Vi ser att många elever slutar skolan utan godkända betyg och det kan vi aldrig acceptera.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vi ser att finansieringen av kulturen alltid ligger sist på agendan. Kulturen är väldigt viktig som en del i att få människor att känna, fråga och tycka. Därför måste det finnas mycket olika konst och att den behöver kunna sticka ut.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vänsterpartiet föreslår inga skattehöjningar lokalt. Däremot så behövs stora skattereformer på riks för att omfördela resurserna på ett mer solidariskt sätt.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Örebros val:

 • Avsätta mer resurser till avhopparverksamhet
 • Genomföra satsningar för att få utrikesfödda kvinnor i arbete
 • Öka antalet prao- och praktikplatser för unga

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Örebros val:

 • Ge mer resurser till elevhälsan för att motverka psykisk ohälsa
 • Minska storleken på grupperna i kommunens förskolor
 • Slopa avgifterna i kulturskolan