Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Ockelbo

Varför ska väljarna rösta på er?

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti. Vi står för allas lika värde och möjligheter att leva och utvecklas. Om vi håller ihop samhället och krymper klyftorna kommer utanförskapet och kriminaliteten minska samtidigt som tryggheten ökar.

Våra viktigaste lokala förslag

Kultur

Vi behöver fler forum för kultur. Bland annat saknas utställningslokal för målad konst och skulptur i centralorten. Därför behöver det iordningställas utställningslokal.

Säkra övergångar

Våra barn och ungdomar har inga säkra övergångar för att ta sig över väg 272 som går igenom centralorten. Vi anser att det bör anläggas säkra övergångar på båda sidor om Sundsbron samt vid järnvägsstationen.

Rönnåsen

Vänsterpartiet föreslår att kommunen ska köpa marken vid Rönnåsens fritidsområde och skydda den som naturreservat.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi vill se ännu större möjligheter för avsteg ifrån strandskyddet på landsbygden än partiet centralt. I en kommun som Ockelbo med mindre än 6000 innevånare och mer än 200 sjöar och oräkneliga vattendrag bredare än 1,5m blir mängden strandskyddad mark orealistiskt.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vänsterpartiet vill styra tillsammans med S efter valet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Ockelbo

Kommunen ska erbjuda 30 timmars barnomsorg till föräldralediga

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Forskning visar att barn som går på förskola senare får bättre resultat i skolan. Förskolan är även viktig för barnets sociala utveckling.

Andelen lokala företag ska öka när kommunen upphandlar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Lokala företag är välfärdens motor som ger oss skatteintäkterna till vård skola och omsorg. Att styra så långt lagen tillåter mot att handla lokalt är även ett viktigt verktyg för att motverka arbetslöshet och utanförskap.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Hur kommuner kan och får verka på marknaden är strikt reglerat i lag och är inte en lokal fråga.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är något att arbeta emot i etapper, det är ett förslag helt i linje med partiprogrammet.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: För vissa frågor är folkomröstning väldigt viktigt men rent generellt ska de inte hållas slentrianmässigt. Jag kan inte dra mig till minnes att vi någonsin haft en lokal folkomröstning och ser heller inga frågor framöver som är aktuella för det. Men dyker de upp ska det givetvis hållas en lokal folkomröstning.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Att kunna kommunicera är centralt i vårdyrken.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: En skola ska inte kunna välja sina elever. Skolan är till för barnen inte bolagsägarna.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är ett väldigt viktigt förslag, det skulle även kunna vara ett verktyg emot gentrifiering. För att förslaget skulle kunna bli verklighet krävs dock en lagändring.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är vårdtagarens intresse som ska vara centralt i vården inte ägarens vinstintresse. Vidare så garanterar offentlig drift insyn i verksamheten.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Att det finns laddmöjligheter på kommunala gator och parkeringar är kommunens ansvar. Det betyder dock inte att det är kommunen som måste sköta driften.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Flyktingmottagandet är den enskilt största anledningen till att vi vänt befolkningstrenden och äntligen växer igen.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Idag har vi en bra nivå på privata skolor. Vi har inga alls.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vi vill att kommunen ska iordningställa en utställningslokal för skapande konst. Det är en investeringskostnad som kommer ge driftskostnader.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: I Ockelbo har vi en ekonomi i balans och förhållandevis höga skatter. En skattehöjning är inte aktuellt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Ockelbos val:

 • Utöka antalet lokala yrkes- och lärlingsutbildningar
 • Öppna en utställningslokal i Ockelbo centralort