Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Nyköping

Varför ska väljarna rösta på er?

Vårt mål är en starkare välfärd som vi menar ska vara av god kvalitet och komma alla till del. Vi vill att hela vår kommun ska växa. Med en konkret politik för jämlikhet ser vi till att ekonomin är till för de många, inte bara några få. Vi är övertygade om att det är bra att vår kommun växer och vi kommer alltid lägga vikt vid att växandet är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart.

Våra viktigaste lokala förslag

Bostäder

Nyköping växer och alla människor behöver en bostad. Vänsterpartiet arbetar för hållbarhet i växandet, i kommunens alla områden. Därför vill vi sälja kommunal mark med dubbel markanvisning, vilket innebär att byggföretag får bygga centralt om de också förbinder sig att även bygga på landsbygden.

Klimat och miljö

Träd och grönytor är stadens lungor. De bidrar till vårt välbefinnande, renar luften, dämpar buller och tar hand om dagvatten. Genom att låta grönytor som inte används växa fritt medverkar vi till ökad biologisk mångfald. Vi vill också att kommunalt ägda skogs- & våtmarker ska bedrivas hyggesfritt och brukas som kolsänkor.

Arbete och utbildning

Rätten till utbildning och arbete är central för ett demokratiskt samhälle. Förutsättningen för detta är upplysta och medvetna medborgare. Därför vill vi göra alla yrkesprogram högskoleförberedande. Utveckla feriepraktiken och erbjuda praktikplatser inom alla kommunala verksamheter. Vi vill också satsa på validering av befintlig utbildning och utveckla SFI-undervisning i kommunal regi.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej vi har samma uppfattning i Nyköping som Vänsterpartiet har på riksnivå.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vänsterpartiet vill se ett rödgrönt styre i Nyköping.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Nyköping

Det ska vara obligatoriskt för familjer att välja skola till sina barn

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Östra Storgatan ska vara permanent bilfri

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

En våtmark ska anläggas vid Brandholmen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Beslutet om centraliseringen av hemtjänsten ska rivas upp

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Nyköpings val:

 • Erbjuda fler kommunala feriejobb till ungdomar
 • Lägga mer resurser på kompetensutveckling för omsorgspersonal
 • Slopa avgifterna i kulturskolan